Typ 7: Livsnjutaren

”Jag är lycklig”

HÄLSA

Självbild: Du är optimistisk, charmerande och energisk. Du avskyr att känna dig fången. Du har en inre plan som inbegriper allt du vill uppnå. Du omformar verkligheten så att den blir behaglig. Du gillar nya situationer och nya människor. Du vill inte åldras.

Fällor: Du flyr mentalt i obehagliga situationer. Du är bra på att stoppa undan skuld och misslyckanden. Du börjar ofta skämta och skratta som en ren försvarsmekanism. En omedveten sjua dömer och förnedrar andra som hon tycker brutit reglerna. Kan också bli hycklande och självcentrerad.

Utveckling: Acceptera att livet är både glädje och smärta. Våga stå kvar och sluta fly. En utvecklad och fri sjua tar fram den sanna, djupa glädjen. Den är också lyhörd, entusiastisk och kan stötta andra.

Läs också om de typer som din typ är förbunden med: typ 1 och typ 5