Typ 9: Medlaren

”Jag är nöjd”

HÄLSA

Självbild: Du är en fredsmäklare och diplomat. Du förstår alla andras synpunkter, men är inte så bra på att förstå dina egna. Du är snäll, vill ha ett harmoniskt liv och undviker konflikter. Du är aktiv, men skjuter upp viktiga saker till sista stund.

Fällor: Du är ofta osjälvständig, blir lätt envis och arg om du utsätts för press. Du kompromissar ofta bort din egen ståndpunkt för att få lugn. En omedveten nia är likgiltig, kan gripas av ångest, mista sin sunda självtillit och börja följa osunda auktoriteter.

Utveckling: Våga ta ställning. Kom fram ur skuggan. Först då kan du känna att du lever, att du har mycket att ge. En medveten nia vågar ta konflikter. Då blir du uppskattad för din förmåga att definiera problem och balansera ståndpunkter.

Läs också om de typer som din typ är förbunden med: typ 3 och typ 6