– Ny medicin lindrar min pollenallergi

Foto: Roger Lundsten
Katarina Karlsson har testat det nya medlet som väntas bli godkänt till hösten.
HÄLSA

Till hösten väntas ett nytt läkemedel mot pollenallergi bli godkänt i Sverige.

Katarina Karlsson, 46, är en av de svenskar som fått testa den nya medicinen, Xolair.

– Jag blev mycket bättre av preparatet, även om jag inte blev helt fri från besvären, säger hon.

Preparatet är en antikropp, anti-IgE, som Hälsa tidigare skrivit om. Den ges i injektion ett par veckor innan pollensäsongen startar och upprepas sedan en eller flera gånger under själva pollenperioden. Medlet, som blir på recept, är tänkt för personer med hösnuva och allergisk astma.

Katarina Karlsson blev allergisk mot björkpollen för sex–sju år sedan. Hon fick testa den nya antikroppen i en studie för tre år sedan. Patienterna fick som mest tre sprutor var tredje vecka eller två sprutor med fyra veckors mellanrum.

– När jag fick sprutorna blev mina besvär mycket lindrigare, framför allt på slutet, säger hon.

Förra året, med extremt mycket pollen, var besvärligt. Katarina ser därför fram emot att det nya läkemedlet kommer ut på marknaden.

– Det hjälpte mig mycket. Det var en klar skillnad när jag fick sprutorna. Jag behövde inte äta andra allergimediciner och var mycket piggare.

Det är en helt ny behandlingsprincip. Läkemedlet blockerar de antikroppar (IgE) som utlöser den allergiska reaktionen. Det innebär att besvären kan minska betydligt under pollensäsongen. När behandlingen upphör återkommer IgE-antikropparna.

Katarina är också allergisk mot äpplen, kiwi och rå potatis som hör till samma ”familj” som björk.

– Även de besvären försvann när jag fick allergisprutan, säger hon.

Medlet stoppar den allergiska reaktionen

Ann-Cathrine Björnör Carlsson