Testa dig: Har du hittat din själsfrände?

HÄLSA

Vill du veta hur nära du är att träffa din själsfrände? Gör det här testet. Kanske finns din själsfrände närmare än du tror?

Svara ja eller nej på de påståenden som finns och räkna ihop antal ja och nej. Kolla sedan resultatet.

1. Du känner en dragning som inte bara är instinktiv utan även ögonblicklig.

2. Dragningen är ofta helt annorlunda än en vanlig förälskelse eller fysisk attraktion, mer en känsla djupt inifrån.

3. Först kanske du inte ens tycker om henne eller honom men påverkas ändå djupt inom dig.

4. Du kan inte komma undan denna känsla och snart upptar denna person en allt större del av dina tankar.

5. Ju mer du lär känna personen desto starkare bli känslan.

6. Du känner dig oförmögen att förklara dina känslor men också att förneka dem.

7. Det känns som om ni djupt inom er redan känner varandra.

8. Ni kan tala med varandra i veckor utan avbrott.

9. När ni rör vid varandra eller har sex upplever du en dimension som du aldrig gjort förut.

Resultat: Ju fler ja-svar du har desto troligare är det att du träffat din själsfrände. Har du fler nej- än ja- svar kan du öka dina chanser att möta en själsfrände genom att läsa råden på uppslaget innan.

”Du har mött din själsfrände”