Därför blir vi bara tyngre och tyngre

För varje år går medelsvensson upp ett halvt kilo

HÄLSA

Var tredje svensk lider av fetma och vill gå ner i vikt.

Och vi blir bara tjockare och tjockare – varje år ökar medelvikten med ett halvt kilo.

– Folk gräver sin grav med kniv och gaffel, säger Stephan Rössner, bantningsprofessor och Världsfetmapresident.

Världens befolkning blir allt fetare. För första gången finns det lika många överviktiga som svältande, enligt Worldwatch Institute.

I USA väger 55 procent av befolkningen för mycket. Majoriteten av Rysslands, Storbritanniens och Tysklands befolkningar är också överviktiga, visar en engelsk studie.

Och svenskarna är inte mycket lättare, enligt en SCB-undersökning från 1998. Var tionde svensk lider av fetma och enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition är var tredje svensk överviktig.

Fler kvinnor än män söker hjälp

Medelvikten ökar stadigt, särskilt bland unga svenska män. Sedan 1980 har antalet överviktiga män i Sverige ökat med 8 procent. Svenskarnas genomsnittsvikt ökar med ett halvt kilo per år.

Men trots att både män och kvinnor lider av fetma, så är 80 procent av de som söker hjälp kvinnor. Trots att bara några kilos viktminskning skulle minska hälsofaran betydligt, så tycker många män att bantning är ”fruntimmersgöra” och att grönsaker är kaninmat, enligt en undersökning av dietisten Ingalena Andersson, som skrivit boken ”Mansbantning” tillsammans med Aftonbladets reporter Bengt Michanek. Hon är en av få som valt att studera män och övervikt.

– Jag tror att det börjar svänga lite nu, eftersom det har skrivits så mycket om faran med bukfett. Männen börjar bli medvetna om riskerna med övervikten och man pratar inte längre om pondus, säger Ingalena Andersson.

Men fortfarande är det doktorn som talar om för männen att de behöver banta, och det är inte bara äldre män som har problem.

Diabetikerna blir allt fler

– I dag möter vi betydligt fler unga killar i 20–25-årsåldern med kraftig övervikt än på 1980-talet, säger Ingalena Andersson.

Fetma ökar risken för en rad sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer. I Sverige är 3–4 procent av befolkningen diabetiker. Totalt i världen finns 180 miljoner diabetiker, men kurvan pekar brant uppåt och forskarna tror att antalet diabetiker snart är fördubblad.

– Överallt blir vi bara fetare, men problemet är inte att vi äter för mycket utan att vi rör oss för lite, säger Stephan Rössner, bantningsprofessor vid Huddinge sjukhus.

Är du farligt tjock?

Sjukdomarna som följer i fetmans spår

Tre viktiga upptäckter om fetma

Petra Holm

ARTIKELN HANDLAR OM