Hela livet är en dröm...

HÄLSA

Kloka råd om hur vi ska lyckas i livet finns det gott om. Många som sägs förmedla uråldrig visdom är krångliga att leva efter.

Men inte toltekernas fyra grundstenar.

De är enkla och självklara.

”Vi behöver inte rättfärdiga kärleken, antingen så finns den eller så finns den inte. Verklig kärlek innebär att acceptera andra människor sådana som de är utan att försöka ändra på dem. Om vi försöker ändra på dem betyder det att vi egentligen inte tycker om dem.” (Ur Don Miguel Ruiz ”Fyra grundstenar för ett bättre liv”.)

Toltekerna var en högkultur i Mexiko som var arvtagare till Teotihuacankulturen. Deras huvudstad Tula tros ha grundats år 856 men 1168 plundrades och övergavs den. Toltekerna var kända i hela södra Mexiko för sin stora kunskap som sedan har förmedlats från generation till generation av mästare, så kallade naguales. Dessa finns än idag.

Allt i livet är en dröm

Don Miguel Ruiz, som skrivit boken ”Fyra grundstenar för ett bättre liv – din guide till personlig frihet” (Richters), är en nagual.

I boken beskriver han vad toltekernas synsätt att allt i livet är en dröm innebär. Skillnaden på att drömma i sömn och i vaket tillstånd är att när man är vaken finns en materiell ram som får oss att uppfatta saker på ett linjärt sätt, skriver han. När vi sover har vi inte denna ram.

Alla har sina personliga drömmar men vi skapar också gemensamma. Jorddrömmen är den kollektiva dröm som består av bland annat familjedröm, stadsdröm, gemenskapsdröm med samhällets lagar, regeringar och skolor. Även sociala tilldragelser och helger ingår.

För att få oss att passa in i dessa drömmar har vi från barnsben blivit tämjda. Vi har fått lära oss hur vi ska bete oss för att bli accepterade. Vi har fått veta vad vi ska tro och inte tro, vad som är rätt och fel och vackert och fult.

Alla dessa trossatser gör oss blinda och gör det svårt för oss

att se vad han kallar för sanningen.

– Vart vi än vänder blicken är allt vi ser sanningen, men på grund av de överenskommelser och trossatser vi har lagrade i sinnet har vi inte ögon för denna sanning, skriver han.

Vi är inte fria

Problemet att vi inte kan se beror på att vi inte är fria och att vi inte kan se vilka vi egentligen är. Vi gör därför motstånd mot livet.

– Vår största fruktan är att bli tvungna att leva och ge uttryck för den vi är.

Men vad ska vi då göra för att komma ur denna dimma och bli fria? Jo, först måste vi bryta de gamla negativa överenskommelserna som är grundade på fruktan och som inte ger oss möjlighet att vara oss själva.

Det krävs stark vilja

Sedan skapar vi en ny dröm där vi ingår en ny överenskommelse med oss själva, baserad på de fyra grundstenarna som är en sammanfattning av förvandlingens mästerskap, ett av toltekernas mästerskap.

Följ dem och du får ett underbart liv, fyllt av frihet och som du har hundraprocentig kontroll över menar Ruiz. Men det krävs en stark vilja, ty det kommer att dyka upp massor med hinder på vägen.

Det är då som du måste bli en krigare, en sann krigare.

Fyra grundstenar för ett bättre liv

Irene Ahlberg