Bli effektiv till tusen

Ta makten över stressen så räcker tiden till

1 av 2 | Foto: Mats Strand
Före. När stressen tar överhanden i livet är effektiviteten som bortblåst. Då hinner du ingenting.
HÄLSA

Du vet hur det är: plötsligt blir det bara för mycket av allt.

Organisationen faller sönder. Du börjar virra runt, plockar med någon grej här och någon där. Planlöst. Effektiviteten är som bortblåst. Ingenting hinner du.

– Risken är att allting bara blir halvgjort, säger hälsopedagog Harriet Marnell som vet det mesta om hur vi reagerar när stressen griper oss.

Hon tycker att vi måste lära oss att prioritera. Allting är inte lika viktigt – problemet är att inse det och att välja. Du vill ju så gärna vara precis så präktigt effektiv som alla andra verkar vara. Ha tjugosex bollar i luften samtidigt. Hinna allt. Aldrig missa något.

Lär stressade att hålla samman

– Att hantera stress är nyckeln till ökad effektivitet, förklarar Harriet Marnell.

– Och du måste börja med dig själv. Omgivningen går inte alltid att ändra.

Hon arbetar både med att skydda jäktade människor från att rasa ihop och med att hjälpa till att plocka upp spillrorna när det ändå har hänt. Under tio veckor försöker hon lära mer eller mindre stressade personer att hålla samman. De som redan har gått in i väggen får helkroppsmassage en gång i veckan. Massagen sänker blodtryck och puls. Andningsfrekvensen sjunker och många vittnar om att de sover bättre.

För dem som fortfarande har hakan över kanten räcker det oftast med att samtala i grupp, att träna avslappning och kanske lära sig att meditera.

– Att förebygga stress är som att väva tyg till en fallskärm. Tyget måste vara så välgjort att det verkligen håller när man hoppar.

Väven blir starkare av avslappning. Genom att dagligen träna dig i att slappna av kan du så småningom lyckas vända dina negativa tankemönster.

Målet är att du ska göra rätt utan att behöva tänka. Och övning ger färdighet.

– Ju mer du övar dig i att slappna av desto lättare går det.

När det håller på att bli för mycket omkring dig kopplar du automatiskt på ”lugn och ro-nervsystemet” i stället för att tanklöst köra vidare i stress-nervsystemet. När du kan tekniken har stressen mist sin makt. Du kan hoppa utan oro för att fallskärmen ska brista.

Harriet Marnell, som också är vårdlärare vid Uppsala universitet, undervisar blivande sjuksköterskor i vad som händer i kroppen när vi lyckas behålla lugnet i stället för att låta stressen splittra oss. Lugnande hormon som oxytocin ökar medan stresshormon som kortisol minskar.

Rätt mat ökar stresstålighet

Hon tycker att rätt mat kan bidra till att fallskärmens tyg blir starkare.

Mer frukt, grönsaker och fibrer och mindre mättat fett ökar stresståligheten.

Harriet Marnell har sett åtskilliga kursdeltagare ta itu med sina liv under kursernas gång.

– Det blir som en positiv spiral. När man kommer i kontakt med sina känslor börjar man få lust till förändring. Man kommer in i nya varv.

Det kan till exempel innebära att gamla destruktiva relationer rensas bort till förmån för nya stärkande.

– Allt hänger samman. Tanke, känsla och handling måste följas åt.

Så hinner du det du vill:

Eva Tiwe