Cancern upptäcks ofta i tidigt skede

1 av 4
HÄLSA

Hjälp! Tänk om mitt barn har cancer.

Det är naturligt att oroa sig för sitt barn. Men du behöver knappast vara rädd för att ditt barn har cancer utan att det märks.

- Mitt intryck är att föräldrar aldrig söker läkare sent. De kommer när sjukdomen blir tydlig, säger professor Olle Björk.

Han är barncancerläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, den klinik i Sverige som tar emot flest cancersjuka barn. Hit kommer ungefär 100 av de 300 barn som insjuknar i cancer varje år.

En del tumörer, cancersvulster, är lätta att upptäcka eftersom de syns eller känns. Det kanske putar ut någonstans på magen eller bildas en knöl under knäet.

Andra cancerformer, som hjärntumörer och leukemier, är inte lika enkla att upptäcka. När tumören finns inne i hjärnan syns det ingenting på utsidan. I stället märks sjukdomen genom till exempel kramper, balansproblem, slöhet eller plötslig skelning hos barnet.

Leukemi kan göra barnet trött

Leukemi kan komma smygande och göra barnet blekt och trött. Men säg den unge som inte är blek och trött ibland. Hur vet en orolig förälder när det är fara å färde?

- Det kan vara leukemi om barnet fortsätter att bli allt tröttare och allt blekare, om det liksom går nerför hela tiden, förklarar Olle Björk.

Många föräldrar tror att miljöfaktorer som luftföroreningar, livsmedelstillsatser och elektromagnetiska fält bär ansvar för att deras barn får cancer. Men Olle Björk delar inte den uppfattningen:

- I så fall borde vi se en tydlig ökning av antalet cancerfall bland barn och det gör vi inte. Dessutom tar det lång tid för miljöfaktorer att orsaka cancer och våra patienter är unga.

Professor Björk tror i stället att virus i kombination med någon hittills okänd faktor kan leda till cancer. Virus som bidrar till cancerformerna neuroblastom och Hodgkins sjukdom har identifierats och mycket tyder på att virus också kan vara en bidragande orsak till leukemi.

- Andra former kan vara missbildningstumörer som uppstår för att det fattas någonting i cellernas styrmekanism.

Barn tål mer cellgift än vuxna

Cancer behandlas med operation" cytostatika (cellgift) och strålning hos både barn och vuxna. Barn tål högre doser cytostatika än vuxna och det var bland annat när forskarna insåg det som barnens överlevnad började öka.

- En viktig förutsättning är också att vi i dag kan förebygga komplikationer till den intensiva behandlingen, säger Olle Björk.

Den ökade överlevnaden ställer nya krav på läkarna. Behandlingen bör förstås vara så effektiv att den gör barnen friska, men samtidigt bör den inte ge så svåra biverkningar att livskvaliteten i vuxen ålder påverkas. Det kan vara en svår balansgång.

- Det är viktigt att tänka på framtiden. Barnen ska leva 50, 60, 70 år till.

Därför följs barn som haft cancer i många år efter tillfrisknandet. Den kroppsliga och själsliga utvecklingen undersöks regelbundet. I början är kontrollerna mycket täta för att med åren bli glesare.

Cancerbehandling kan ibland påverka tillväxt, pubertetsutveckling och möjligheten att få barn.

- Barn som inte växer som de ska får tillväxthormon och barn som inte kommit i puberteten när de nått lämplig ålder behandlas med könshormon, säger Olle Björk.

Tre av fyra barn överlever

Eva Tiwe