Medlet som kan lindra klimakteriet

Remifemin har visat sig kunna ersätta östrogen

HÄLSA

Vallningar, sorg och ett blixtrande humör. För många kvinnor är klimakteriet en jobbig tid i livet.

Östrogen kan ge effektiv hjälp, men höjer dessvärre risken för bröstcancer.

Naturmedlet Remifemin kan enligt forskningsstudier vara ett riskfritt alternativ.

När Gun-Britt Sebelius, 56, kom i klimakteriet drabbades hon av starka humörsvängningar.

Östrogen-plåster tog bort symptomen, men gav klåda

i stället. Med naturmedlet Remifemin blev hon dock besvärsfri utan biverkningar.

Foto: KRISTER HANSSON
REMIFEMIN HJÄLPTE Gun-Britt Sebelius fick svåra humörsvängningar i samband med klimakteriet. För sju år sedan prövade hon Remifemin och har inte haft några symptom sedan dess.

Klimakteriet inträffar i kvinnans senare medelålder, något år innan menstruationerna upphör, och några år därefter. Under denna period upphör produktionen av det kvinnliga könshormonet östrogen med många jobbiga symptom som följd. Svettningar, blodvallningar, trötthet och humörsvängningar hör till de vanligaste.

Genom att medicinera med konstgjort östrogen och gulkroppshormonet gestagen kan besvären botas, men inte utan risk.

- En ökad risk för bröstcancer, livmoderkroppscancer och blödningsrubbningar hör till biverkningarna, säger Ingemar Joelsson, professor i kvinnosjukdomar.

Många kvinnor som behandlats för hormonberoende bröstcancer eller haft PMS-besvär i yngre ålder förbjuds eller avråds av medicinska skäl från att använda syntetiska hormoner.

Naturliga växtöstrogener

Naturmedlet Remifemin, som utvinns ur växten silverax, har i vetenskapliga studier visat sig kunna ersätta östrogen vid klimakteriebehandling. Anledningen är att de naturliga växtöstrogenerna i växten, triterpenerna, kan bindas till den så kallade östrogena beta-receptorn i kvinnans kropp - en av två mottagarmolekyler för östrogen. När dessa receptorer aktiveras reglerar de kroppens hormonbalans till ett tillstånd liknande den symptomfria tiden före klimakteriet.

Den andra östrogena receptorn heter alfa-receptorn och medför vid aktivering ökad vävnadstillväxt i brösten och livmoder, med stegrad cancerrisk som följd. Sedvanlig, syntetisk östrogenbehandling aktiverar a-receptorn.

- Silveraxet tenderar tvärtemot att dämpa cancerrisken, samtidigt som det hämmar klimakteriebesvären, säger Ingemar Joelsson.

Detta innebär att den grupp kvinnor som avråds från att använda östrogen troligen kan använda Remifemin, efter samråd med sin läkare.

Bör kombineras med kräm

De symptom som Remifemin har visat sig vara särskilt verksamt mot är humörsvängningar, svettningar, ledsmärtor, huvudvärk och sömnsvårigheter. När det gäller torrhet i underlivet saknar medlet helt effekt.

- Remifemin bör därför kombineras med någon bra kräm eller salva, säger Ingemar Joelsson.

I de kliniska studier som har gjorts förekommer endast ett fåtal fall av biverkningar. Oftast handlar det om besvär i mag- och tarmsystemet.

Dessa besvär kan lindras genom att medi-cinen intas i samband med måltid.

Gun-Britt blev kvitt sitt dåliga humör

När Gun-Britt Sebelius, 56, kom i klimakteriet drabbades hon av starka humörsvängningar.

Östrogen-plåster tog bort symptomen, men gav klåda

i stället. Med naturmedlet Remifemin blev hon dock besvärsfri utan biverkningar.

Johannes Lundborg