Grönt är skönt för din hälsa

1 av 2 | Foto: Magnus Torle
HÄLSA

Slit dig från tv:n och gå ut i trädgården istället!

Eller skaffa några krukväxter att pyssla med.

Att umgås med växter förlänger livet, visar ny forskning.

Demens, dåligt minne, trötthet, koncentrationsbesvär, värk, stress, depressioner, ångest, ledbesvär, tjocktarmscancer, hjärtproblem och muskelsvaghet... Listan över krämpor som kan förebyggas och lindras av en fritid i trädgården är lång. Ett forskningssamarbete mellan Botaniska trädgården och universitetssjukhuset Sahlgrenska i Göteborg visar att vistelsen i trädgården kan halvera risken för stroke, högt blodtryck och hjärt-/kärlsjukdomar och förlänga livet med 8–10 år.

Anledningen är den allsidiga livsstil som det innebär att vistas i trädgården, vilken stimulerar såväl kropp som hjärna och sociala relationer.

Vi är anpassade för naturen

– Biologiskt sett är vi fortfarande stenåldersmänniskor, anpassade för ett aktivt liv ute i naturen, säger Ingemar Norling, docent vid sektionen för vårdforskning på Sahlgrenska sjukhuset.

Att påta, plantera, plöja, gräva och lyfta innebär träning för musklerna i kombination med sol och frisk luft. De sociala relationerna underhålls, eftersom trädgårdsarbetet ofta leder till kontakt med grannar och andra trädgårdsentusiaster. Dessutom är trädgården en synnerligen kreativ miljö där växtlighetens spirande genom årstiderna stärker känslan av levande närvaro i natur och verklighet. Inte minst den psykiska stimulansen är det som gör trädgårdsarbetet så nyttigt.

– Centrala nervsystemet är övnings-känsligt på samma sätt som muskulaturen. Psykisk stimulans motverkar demens, dåligt minne och bildar nya nervtrådar. Trivsel och mening i livet är dessutom bra mot stress, säger Ingemar Norling.

Vid en studie i USA delades ett antal personer som skrev högskoleprovet upp i två grupper. Ena gruppen fick vandra i en park under rasten medan den andra vistades inomhus i avslappnande miljö. Park-gruppen fick bättre resultat under provets fortsättning, vilket tyder på att vistelsen i naturen ”tankar” upp den psykiska energin inför nya uppgifter. Andra studier visar hur patienter med fönsterutsikt mot grönområden tillfrisknar fortare.

För dem som inte har någon egen trädgård finns det mängder av alternativ. I många städer finns det kolonilotter att hyra, på balkongen kan du placera blomlådor och även i fönster och kök kan krukväxter och mini-växthus ge möjlighet till växtpyssel. Stockholm, Göteborg, Lund och Visby tillhör de städer som har överdådiga botaniska trädgårdar för folk att ströva i utöver parker och andra grönområden.

Intresset grundläggs tidigt

– En stor del av naturkontakten får vi faktiskt genom minnen, till exempel under vinterhalvåret. Studier visar att också denna minnesbearbetning har påtagligt hälsosamma effekter, säger Norling.

Undersökningar visar att intresset för trädgård och natur grundläggs tidigt. Tänk på att entusiasmera dina barn och intressera dem för naturen kring husknuten och i skogen.

Strunta i grannarna

Ger bra hälsoeffekter

Johannes Lundborg