"Nu skäms jag inte längre"

Kerstin vågade söka hjälp för sin inkontinens

HÄLSA

Om hon sökt och fått hjälp för sin inkontinens tidigare hade livet sett helt annorlunda ut för Kerstin Järneberg, 57.

- Jag hade kanske haft barn, utbildat mig och varit en öppnare person, säger hon.

Kerstin har lidit av en blandform av ansträngnings- och trängningsinkontinens hela livet.

Var tionde kvinna i 40-årsåldern kissar på sig eller läcker urin minst en gång i veckan. Problemet gäller även yngre kvinnor.

Men det finns hjälp att få.

Träna och stärk dina muskler i bäckenbotten. Det kan förebygga, förbättra eller bota ansträngningsinkontinens.

- Ta befälet över din urinblåsa och låt den inte styra tillvaron, säger Inger Nordlander, sjukgymnast och uroterapeut på kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Foto: Joachim Lundgren
Kerstin Järneberg,57, smög med sin inkontinens i många år. Nu har hon fått hjälp och behandling och i dag är hennes liv annorlunda. "Min ansträngningsinkontinens är helt borta", säger Kerstin.

I många år smög hon med det och skämdes.

- Jag kände mig äcklig och tyckte att jag luktade kiss. Mitt självförtroende var i botten. Jag var blyg och rädd, isolerade mig och hade tankar på självmord, säger hon.

I dag är livet annorlunda. Hon har fått hjälp och behandling på olika sätt.

- Min ansträngningsinkontinens är helt borta. Jag har fortfarande trängningar. Men det har jag lärt mig hantera, säger hon.

Rädslan är borta

Även blygheten och rädslan är borta. Hon är sedan 20 år aktiv i Neurologiskt handikappades riksförbund och ordförande i dess referensgrupp för inkontinenta.

- I dag finns ett helt annan förståelse och intresse för inkontinens bland vårdpersonalen. Det finns många fler behandlingar att välja mellan. Fler söker också för det. Alla kan få någon form av hjälp, även om man så skulle ha fyllt 85 år.

Men för många som lider av inkontinens är det fortfarande tabubelagt, framhåller hon.

- Tyvärr. De skäms för att de inte kan hålla tätt och törs inte prata om det, ens med sina närmaste, kanske rädda för att bli bortstötta.

Kerstin vågade berätta för sin man.

- Hans mamma hade haft liknande problem. För honom spelade det inte någon roll.

Hon ger också rådet att inte dölja inkontinensen för sin partner.

- Är relationen bra så stannar man kvar. Det är min erfarenhet, säger hon.

Innan Kerstin fick hjälp hade hon problem med samlivet.

- Jag spände mig och låste mig helt. Det var också smärtsamt för slemhinnorna var ansträngda. Det spända samlivet kan vara en orsak till att jag inte blev gravid.

Bäckenbottenträning och operation har botat hennes ansträngningsinkontinens.

- Att träna musklerna i bäckenbotten har blivit en del av mitt liv. Jag tänker inte på att jag gör det. Jag gör knipövningar när och var som helst. Det kan vara när jag står i kö eller lagar mat.

- Det viktiga är att lära sig hitta sina bäckenbottenmuskler och att inte göra för stor affär av det.

Använder inkontinensskydd

Inte heller trängningarna är längre något större problem.

- Jag har lärt mig att inte springa på toaletten i tid och otid, eller att gå för säkerhets skull. Jag använder inkontinensskydd. Då gör det inte så mycket om olyckan skulle vara framme.

Kerstin Järneberg ser idag smutsiga, ostädade toaletter i skolorna som en risk för inkontinens.

- Många barn och ungdomar tycker toaletterna är äckliga och håller sig i stället. De går kanske inte på toaletten förrän de kommer hem. Det kan göra att de kan få problem med blåsan.

Fotnot: Referensgruppen för inkontinenta inom Neurologiskt handikappades riksförbund kan nås på telefon: 08/677 70 10.

Lider du av besvärlig blåsa?

Här är de 5 olika typerna av urininkontinens

500 000 svenskar har inkontinens

Ann-Cathrine Björnör Carlsson