Rätt mat håller blodsockret på en jämn nivå

HÄLSA

Mat med långsamma kolhydrater kan möjligen minska risken för vuxendiabetes och hjärt-kärlsjukdom, enligt forskare.

Pasta, bönor och ärter är exempel på mat med lågt glykemiskt index. Det är ett mått på att de får blodsockret att stiga jämnt och långsamt.

Foto: Börje Thuresson
Glykemiskt index (GI) kan bli ett nytt sätt att märka hälsosam mat.

– Australien har nyligen börjat märka livsmedel med glykemiskt index, säger Mette Axelsen, forskare vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning vid Göteborgs universitet.

I dag finns gröna nyckelhålet på livsmedel som gjorts fettsnåla eller fiberrika. Glykemiskt index (GI) kan bli ett nytt sätt att märka hälsosam mat. Det gäller kolhydrater, som kan vara ”långsamma” eller ”snabba”.

– Bröd på finmalet vitt mjöl, till exempel, innehåller snabba kolhydrater som snabbt bryts ner och tas upp i kroppen. Blodsockret och insulinproduktionen blir då påfrestande hög, säger Mette Axelsen.

– Kolhydrater i grovt bröd bryts däremot ner och tas upp långsamt. Det ger en minskad blodsocker- och insulinstegring, säger hon.

Livsmedel kan vara både snabba och långsamma beroende på hur de processas eller tillagas. Med annorlunda bakprocess kan till exempel ett ”snabbt” bröd bli långsamt.

Nya rön tyder på att personer som bland annat har risk att få vuxendiabetes bör byta ut snabba kolhydrater, som vitt bröd och potatismos, mot långsamma som pasta, baljväxter och bröd på hela korn vid varje måltid, anser Mette Axelsen.

– Då blir blodsockret lägre och mindre svängigt. Det goda kolesterolet (HDL) ökar och höjningen av blodfettet triglycerider direkt efter måltiden minskar. Det är viktigt att hålla triglyceriderna så låga som möjligt när vi ätit, säger hon.

– Man har sett att personer som har diabetes eller riskerar att få det, har högre triglyceridhalter efter måltid. Det tros påskynda åderförkalkningsprocessen.

Ska Sverige börja märka livsmedel med glykemiskt index?

– Inte i nuläget. Det saknas klara riktvärden. Mätmetoderna är ostandardiserade och svåra att kontrollera på ett rimligt sätt. Det är dock möjligt att ange på förpackningen att kolhydraterna i livsmedlet ger en låg och långsam blodsockerstegring, även om man inte anger ett värde, säger Wulf Becker, nutritionist på Livsmedelsverket.

Expertens kostråd mot diabetes

Här finns de bra kolhydraterna

Ann-Cathrine Björnör Carlsson