Skuldkänslor? Så här blir du fri från dem

HÄLSA

Alla kan vi drabbas av den. Och nästan alltid i onödan. Fler och fler människor lider av skuld, både för sådant de gjort och inte gjort.

Hälsa lär dig hur du klarar dig undan skuldfällan.

Foto: KRISTER HANSSON
Glad igen. Inger med hunden Zenta. Inger Sjöberg hade en mycket nära relation till sin son Dan. Både Inger och sonen var aktiva i brukshundsklubben i Limhamn.

Gör en lista över saker du känner skuld för - och den blir förmodligen längre än du trott. En stressigare vardag med höga krav på prestation har givit allt fler människor känslor av skuld och otillräcklighet, många gånger helt i onödan. En stor del av skuldkänslorna har nämligen ingen grund i verkligheten. De är inbillade och ska skiljas från verklig skuld - den vi känner efter att exempelvis ha begått brott. Det är den första kategorin man ska se upp med. Förutom depressioner kan skuldkänslor ge en rad fysiska men, som magont, sömnsvårigheter och hjärtklappning.

Inbillad skuld kan ha många orsaker. Ibland kan den springa ur ren omtanke, att man bundit sig för mycket till en viss person.

Vill betala tillbaka kärlek

Det är vanligt att barn i vuxen ålder känner skuld gentemot sina föräldrar. Oförmågan att "betala tillbaka" den kärlek man fått ger känslor av otillräcklighet.

- I så fall bör man tänka att föräldrar faktiskt ska göra mycket för sina barn, utan några krav på återbetalning, säger Hälsas psykolog Kerstin Hellström.

Vänskapsrelationer bäddar också för skuldkänslor. Plikten att tillbringa tid med sina bekanta känns förmodligen igen. Pressen blir förstås större om umgänget inte värderas lika högt av alla inblandade.

- I sådana situationer gäller det att fundera över om man umgås bara för att vara till lags, eller om man gör det för egen del, säger Kerstin Hellström.

Olyckor förknippade med skuld

Olyckor och övergrepp är nästan alltid förknippade med skuldkänslor.

Kvinnor som utsatts för våld tar ofta på sig ansvaret för det som skett, många gånger för att gärningsmannen lyckats skjuta över skulden på offret. Medierna bidrar också till att förstärka bilden av offrets skuld.

- När en kvinna blivit attackerad eller våldtagen brukar det nästan alltid nämnas i press och tv hur hon var klädd eller hur full hon var. På så sätt blir hon skuldbelagd inte av sig själv utan samhället, säger Kerstin Hellström.

- Man ska komma ihåg att oavsett vad som orsakat skulden ligger problemet i våra tankar. Därför är det viktigt att gruvligt ifrågasätta den.

Vännerna hjälpte Inger i sorgen

Inger Sjöberg, 70, från Limhamn trodde att hon hade misslyckats som mor. Det var så hon förklarade sonen Dan Sjöbergs plötsliga självmord.

I dag, tack vare terapi och stöd från vänner, har hon kommit över sina skuldkänslor.

Så kommer du ur skuldfällan

Sara Milstead