Varför är jag så trött?

1 av 2 | Foto: Magnus Selander
Gäääsp! Har du också drabbats av den nya tröttsjukan? Men det behöver inte vara utbrändhet det handlar om, utan blod- och vitaminbrist.
HÄLSA

Du är håglös, smådeppig och glömsk och tror

att du är utbränd.

Men det kan faktiskt vara simpel blodbrist.

Läs om de dolda vitaminbristerna många av oss lider av i onödan.

 Om man vet med sig att man är slarvig med maten ska man äta vitaminer, menar Herman Nilsson-Ehle som är överläkare i hematologi (läran om blodet och dess sjukdomar) och invärtesmedicin vid Östra sjukhuset i Göteborg.

För B12-brist, folsyrebrist och järnbrist är underdiagnostiserade problem som kan leda till bristsymtom från nervsystemet och blodbrist, anemi. Och dessa tillstånd ger just sådana symtom som var och varannan bär på och omväxlande kallar stress, vinter-trötthet alternativt vårtrötthet.

Med anemi menas brist på röda blodkroppar. Dessa har till uppgift att hämta syre i lungorna och skjutsa ut det till cellerna, framförallt dem i musklerna och i hjärnan. Och för att producera de röda blodkropparna krävs just B12, folsyra och järn. Och blir det dålig syretransport blir man förstås ankommen. Man kan dock få bristsymtom från nervsystemet utan anemi.

Men det är inte bara sig själv man ska tänka på...

– Alla kvinnor är gravida tills motsatsen är bevisad, skämtar Herman Nilsson-Ehle, fast allvarligt.

För folsyran ska man även ha i sig redan i samband med befruktningen.

Och eftersom 30 procent av alla graviditeter är oplanerade så gäller det att ha den i sig jämt. Minst 400 mikrogram dagligen är rekommendationen.

Inte alla klarar att äta grönsaker så duktigt och många glömmer sina vitaminpiller. Herman Nilsson-Ehle berättar att Livsmedelsverket därför planerar att berika vissa livsmedel med folsyra inom en snar framtid.

Låga halter av B12 och folsyra leder till förhöjda nivåer av aminosyran homocystein i blodet. Och höga halter av denna aminosyra har ett statistiskt samband med hjärt-kärlsjukdom. Om hjärt-kärlsjukdomar till stor del beror på vitaminbrist skulle massor av människoliv kunna räddas!

– Observera att det är ett statistiskt samband bara, det finns inget bevisat orsakssamband, säger Herman Nilsson-Ehle och påpekar att flera andra faktorer förhöjer nivån av homocystein – stillasittande, kaffe, rökning, alkoholdrickande som överstiger vanligt salongsdrickande och nedsatt njurfunktion.

– Men forskning pågår, tillägger Herman Nilsson-Ehle hoppingivande.

Så här botar du den nya tröttsjukan

Gabriella Ekelund

ARTIKELN HANDLAR OM