Vilken sorts patient är du?

1 av 2 | Foto: Pär Johansson
Rickard Fuchs.
HÄLSA

Tillhör du patienttypen som alltid följer doktorns ordination till punkt och pricka eller brukar du glömma bort både medicin och ordination efter ett tag?

Att få fel, för lite eller för mycket medicin vid sjukdom är ett problem som växer. Varje år får våra akutmottagningar in många patienter som inte är sjuka av sjukdom utan av medicinerna de tar. Andra blir sjuka för att de inte tagit medicinen som de ska eller missuppfattat vad doktorn sagt.

För att råda bot på detta har Nordvästra Läkemedelskommittén vid Karolinska sjukhuset i Solna engagerat läkaren, humorförfattaren, föreläsaren och stå-upp komikern Rickard Fuchs i ett projekt som är tänkt att väcka både patienter och läkare.

– Ingen läkare eller patient vill göra fel. Du kanske har missat vad doktorn sagt. Doktorn kan ha fått för lite eller felaktiga uppgifter vilket kan ge fel diagnos. Ibland slutar du med medicinen för tidigt och tror att du är frisk för att symptomen försvunnit, säger han.

En grupp som lätt slarvar med medicinen är kroniskt sjuka utan symptom men som tar medicin i förebyggande syfte. Så finns det de som egentligen inte vill ta medicinen. Medvetet eller omedvetet är de rädda för biverkningar eller att medicineringen ger dem en sjukdomsstämpel som de inte vill ha.

Orsakar stort lidande

Allt detta orsakar stort mänskligt lidande och det kostar också stora summor pengar. I USA uppskattar man att bristande kvalitet i läkemedelsanvändningen kostar över 70 miljarder dollar (med dagens kurs cirka 700 miljarder kronor) per år. Det finns inga motsvarande undersökningar i Sverige men det talas om summor runt 10 – 20 miljarder kronor.

– De här pengarna skulle man kunna använda till annat inom exempelvis vården.

Många drabbas av så svåra biverkningar när de tar sina läkemedel på ett felaktigt sätt att de hamnar på sjukhus. I en studie på Södersjukhuset i Stockholm konstaterades att för 14 procent av de hjärtpatienter som lades in akut var det en misstänkt biverkan som orsakade eller bidrog till sjukhusinläggningen. Det var framför allt äldre med många olika preparat som var i riskzonen.

Men även underbehandling med läkemedel kan vara ett problem vid vissa sjukdomstillstånd.

– Det här är ett jätteproblem. Ibland berättar inte patienterna om alla symptom de har. Då får de inte rätt diagnos och mediciner. Efter ett tag är de tillbaka hos doktorn igen och då skriver han kanske ut för stark medicin för att den förra inte hjälpte, fortsätter han.

Kommunikation är alltså a och o. Och som patient ska du känna att doktorn bryr sig om.

– Om du som patient känner dig trygg vågar du fråga och kan gå därifrån med korrekta besked, säger Rickard Fuchs.

Som patient måste du också berätta precis allt som du upplever med din sjukdom. Du kan också be doktorn skriva ut ett synonympreparat, det vill säga ett mindre känt fabrikat men lika bra som de kända. De kostar mycket mindre än originalpreparaten.

Så gör du för att inte slarva med medicinen

Irene Ahlberg