Vem är pappa till barnet?

Testa när han sover med ny, enkel metod

HÄLSA

Vem är far till barnet? Nu finns ett nytt och enkelt sätt att ta reda på det. En bomullspinne med mannens och barnets saliv är det enda som behövs för att du ska veta vem som är far till barnet. Och om mannen sover tungt ska kunna göra testet när han sover. Detta skriver Jyllandsposten i dag.

Nu blir det lättare att få reda på vem som är far till barnet.

Det speciella med det nya faderskapstestet är att man själv kan göra det och att det är så enkelt. Man får ett test-paket som består av bland annat en bomullspinne. Pinnen ska dras fram och tillbaka över slemhinnan som finns på var sida i munnen och testet ska utföras på både barnet och mannen. Testet skickas sedan in till firman DNAtest som vidaresänder testen till analysföretag i USA. Efter två veckor kommer provsvaret som är enkelt formulerat: du är far till barnet eller du är inte far till barnet. Resultatet är 99,9 procent säkert.

På bara ett halvår har ca 900 danskar använt sig av detta nya faderskapstest, en tredjedel av dessa var kvinnor. USA får via internet årligen beställningar på över 250.000 analyser. Priset för testet är cirka 3000 kronor.

Hemligt

Varför kan man då inte göra faderskapstestet på vanligt vis, där mannen får gå iväg till doktorn? Andreas Brejner, chef för firman DNA-test menar att det är en del hemlighetsmakeri med i spelet:

– Det är påfallande att hälften av alla kunder ber om att få svarskuverten skickade till en annan adress än den de bor på. Oftast vill de ha svaren skickade till jobbadressen.

Vissa tycker dock att de nya faderskapstesten inte är etiskt försvarbara:

– Man måste utgå från att testen och resultaten är tekniskt korrekta och pålitliga. Men när det gäller en etisk värdering av dessa DNA-test är jag emot dem, säger Sven Asger Soerensen, läkare på avdelningen för medicinsk genitik på Panuminstitutet och medlem av Etiska rådet.

– Om faderskapstestet för med sig att mannen får reda på att han inte är biologisk far till sin dotter eller son, kan det splittra familjen. Jag kan bara se en situation där faderskapstesterna är etisk försvarbara och det är i arvstvister.

Andreas Brejner känner inte till fördelningen av svaren, men han hänvisar till amerikanska undersökningar där 32 procent av svaren var negativa, den officiella pappan var alltså inte den biologiska fadern. Siffran kan betyda att upp till vart tionde barn i Danmark har en annan far än den som officiellt är pappa.

Karin Schmidt

ARTIKELN HANDLAR OM