Många ja på fråga 5–8:

HÄLSA

Relationsproblem. Ni har svårt att kommunicera och passionen har ebbat ut. Tips: Skriv ned på varsin lapp vad ni vill ha ut av ert samliv. Sitt ned och diskutera svaren tillsammans och starta ett samtal om både ert förhållande och hur sexlivet är.