Fem personer om dagen får livsfarlig cancer

HÄLSA

Nästan 2 000 svenskar drabbas varje år av malignt melanom, den mest elakartade formen av hudcancer.

Även barn kan drabbas, berättar Ulrik Ringborg, chef för Radiumhemmet i Stockholm.

Ulrik Ringborg blir inte särskilt förvånad när han får höra att Anette Moberg drabbades av hudcancer redan vid 23 års ålder.

– Melanomen kommer i lägre åldrar än många andra tumörsjukdomar. I vissa fall drabbas även barn, även om det är sällsynt, säger han till aftonbladet.se.

Ökar från puberteten

Medianåldern för de drabbade i Sverige är fortfarande relativt hög, 54 år, berättar Ulrik Ringborg. Men i statistiken kan man se att antalet fall av hudcancer ökar från och med puberteten.

Närmare 2 000 svenskar - det vill säga fem om dagen - får varje år diagnosen malignt melanom.

– Våra ändrade solvanor påverkar antalet ökade fall. Kunskapen om farorna är större, men det är inte alltid som kunskap påverkar attityder och beteende. Alla rökare vet ju till exempel att det är farligt att röka, men man röker ändå, säger Ulrik Ringborg.

Solen skurken i nio av tio fall

– Ozonskiktet i sig spelar också en viss roll. I och med att det tunnas ut ökar UV-strålningen vid markytan.

Över 90 procent av fallen beror på solstrålning, enligt forskarna.

– Men det finns ju alltid ett antal fall där man inte kan ringa in orsaken, säger Ulrik Ringborg.

Läs mer:

Maria Saving