Skaffa en mentor – få ett bättre liv

HÄLSA

Bestäm dig för vad du vill och stå för det. Lätt att säga, svårare att göra.

Då kan en mentor vara det rätta.

Mentorn är inte bara en hjälp i karriären, utan månar om din personliga utveckling i stort.

– Jag vågar mycket mer nu, säger en kanslist som deltagit i ett mentorsprogram.

Mentorn har gett henne styrka att vara sig själv. Nu säger hon ifrån högt när hon tycker att något är fel i stället för att bara muttra ilsket för sig själv. Det mår både hon själv, arbetskamraterna och cheferna bättre av.

– Ett av målen är att skaffa sig säkerhet i olika situationer som man kan möta i livet, säger Ulla Lindgren vid Umeå universitet.

Hon har flera års erfarenhet av att leda mentorsprojekt.

– Rädslor, fördomar och dåligt självförtroende kan förstöra livet. Det är alldeles för många människor som inte tycker att de duger.

Om du strukturerar tillvaron blir det lättare att gripa tag i det som verkligen är viktigt. Så småningom vågar du göra något åt det som hindrar din utveckling, oavsett om hindret är en dålig relation eller ett själsdödande jobb.

När du nått fram blir livet inte bara de dagar som gått utan de dagar du minns.

I de mentorsprogram som Ulla Lindgren leder träffas adepten (”lärjungen”) och mentorn en gång i månaden. Då har adepten förberett sig med frågor som känns aktuella. Tillsammans vrider och vänder de på problemen och diskuterar olika möjliga lösningar.

Viktigt med tillit

Det krävs förstås att mentorn vill bidra till din personliga utveckling och att du uppfattar henne som en förebild och inspiratör. Ni måste lita på varandra och låta samtalen stanna er emellan.

– Det är inte bara adepten som har glädje av mötena. Också mentorn lär sig mycket och växer med sin roll, säger Ulla Lindgren.

Alla de som ingår i mentorsprogrammet träffas också en gång per månad. Då tränar de inom olika områden, till exempel på att stå upp och tala, på att hantera sexuella trakasserier, på att våga ta ställning och argumentera för sin sak och på att sätta gränser. Dessutom ingår rollspel om bland annat konflikthantering.

– Utvärderingarna visar att adepterna har fått bättre självförtroende och att mentorernas insikt har ökat, säger Ulla Lindgren.

Starta en grupp med kompisarna på jobbet

Mentorsprojekt finns det alldeles för få. Men det finns andra vägar att gå.

Mentor var kompis med Odysseus

15 saker du får hjälp med:

Eva Tiwe