Massage gör barn trygga

Barnen blir lugnare, gladare och presterar bättre i skolan

Foto: Björn Lindahl
HÄLSA

Lite beröring kan göra underverk för trötta, stressade barn.

Allt fler dagis och skolor har tagit fasta på det och infört barnmassage på schemat.

– Barn som masserar varandra slår inte varandra, säger Lena Austin, studierektor vid Axelsons gymnastiska institut i Stockholm.

Massage har länge använts för att mjuka upp stela muskler. Men det finns också en själslig bieffekt. Lugn, avslappning och harmoni kommer på köpet.

– Kanske är det rentav bieffekten som är viktigast, säger Lena Austin.

Axelsons började utbilda dagispersonal i barnmassage redan 1995. Sedan dess har mer än 7 000 förskolelärare och barnskötare runt om i landet lärt sig att massera barn.

– Vi lär dem lära barnen att massera varandra.

Det går alldeles utmärkt att massera sittande i skolbänkarna.

– Lugn och ro sänker sig i klassrummet. Det funkar på alla, säger Lena Austin.

Skolarbetet fungera bättre

Och inte nog med att stökigheten minskar. Eftersom barnen blir lugnare och får lättare att koncentrera sig så fungerar också skolarbetet bättre.

– Det finns amerikanska undersökningar som visar att barnen får ökad förmåga att lösa matematiska problem efter massagen.

En studie visar att fyra-, fem- och sexåringar mår bättre av regelbunden massage.

– De barn som hade beteendeproblem förbättrades mest, berättar professor Anne-Liis von Knorring vid BUP-institutionen i Uppsala.

Både ängsliga barn, stökiga barn och barn som var utanför gruppen blev bättre av massagen. Det var den fjärdedel barn som hade mest problem som också förändrades mest till det bättre.

– De barn som tidigare varit utanför blev mer sociala. De kom in i gruppen och började delta i olika aktiviteter.

Störst effekt efter lång tid

Det tog ett tag innan massagen hade säkerställd effekt. Under de första tre månaderna syntes ingen påtaglig skillnad mellan de barn som fick massage och dem som ingick i den omasserade kontrollgruppen. Men ju längre tiden gick desto bättre blev det.

– Efter sex månader såg vi en signifikant skillnad, säger Anne-Liis von Knorring.

Det var personal och föräldrar som bedömde barnens beteende. Många föräldrar tyckte att deras masserade barn mer sällan klagade på kroppsliga besvär som ont i magen och ont i huvudet.

De positiva effekterna fortsatte att öka. Efter nio månader var skillnaden ännu tydligare än vid sexmånaderskontrollen.

Professor von Knorring betonar att det är viktigt att barnet själv vill ha massage.

– Annars utsätter man barnet för en kränkning, ett övergrepp.

Barnmassage – lättare än du tror

Massagen gav Stefan bättre självförtroende

Eva Tiwe