Därför är män otrogna

HÄLSA

Två av fem män har gjort det. Vänstrat, alltså.

Är det hormonerna som är boven? Eller den manliga fåfängan?

Hälsa har löst gåtan varför han är otrogen.

Många orsaker. Orsakerna till att en man är otrogen kan vara många, men ofta handlar det om att förhållandet är inne i en kris.

- Det generella svaret är att monopolförhållandet inte passar alla, säger Ulf Wideström, sexualrådgivare i Göte- borg.

- Det behöver inte betyda att han inte tycker om sin partner, utan att han har svårt att anpassa sig till normen "du är allt för mig".

Mannen kan exempelvis associera sex med en person, medan han förknippar kärlek med någon annan.

Enligt Ulf Wideström är det framför allt i två situationer som mannen tenderar att göra felsteg: när han är ute på resa och när han har blivit småbarnsförälder.

- Jag tror att kvinnan har lättare att gå in i föräldrarollen, medan mannen har svårare att ta ansvar. Han behåller sina föreställningar om manlighet och söker sitt på annat håll.

- När det gäller resor tror jag att tillfället gör tjuven. Han är inte lika övervakad och plötsligt finns det andra möjligheter.

Tecken på manlighet

Ulf Wideström anser inte att det är hormonerna som ligger bakom snedsprången.

- Tyvärr har många män fortfarande inställningen att han är mer man ju fler kvinnor han har lagt ner, säger Ulf Wideström.

Kan man förebygga otrohet? Nej, men det hjälper om båda parterna från början har realistiska förväntningar på förhållandet. Att ha inställningen "det k a n ju hända" ger båda en bättre mental gardering om det verkligen skulle ske.

- Utgår man ifrån att det vore en omöjlighet, är man i ett sämre läge. Då handlar det om ett skenförhållande som bäddar för just otrohet, säger Ulf Wideström.

Tecknen som avslöjar honom

5 förklaringar till mäns otrohet:

Första hjälpen…

för dig som blivit bedragen eller tror att du blivit det

Sara Milstead