Bli din egen psykolog

Foto: Johan Krüger
Under mötena i gruppen sitter alla i en ring. Den person som har stenen i sin hand har ”absolut praträtt” i gruppen. (Bilden är arrangerad.)
HÄLSA

Du har själv kraften att förändra ditt liv. Men ensam

behöver inte vara starkast.

Det är budskapet bakom de självhjälpsgrupper som drar över Sverige likt en ny folkrörelse.

 På 80-talet skulle alla gå till psykiatern med sina problem. På amerikanska dinner-

parties talades vitt och brett om vilken ”shrink” som var den bästa, största och dyraste. I Sverige härskade samma attityd. Svaren på allt fanns hos experterna.

Nu går trenden åt motsatt håll. Du är din egen expert och kraften att ta dig ur problemen hittar du i dig själv.

Självhjälpsguruer som Deepak Chopra lockar alltfler anhängare och böckerna om självhjälp toppar bästsäljarlistorna. I spåren av böckerna kommer nu självhjälpsgrupperna. Det handlar om att tillsammans med andra hitta sin egen nyckel till läkande.

– Alla människor drabbas av livsproblem i vardagen och har behov av att träffa andra människor i samma situation. Ofta handlar det om mycket specifika behov som att man mist en make i ung ålder eller är ensamstående med små barn och det kan vara svårt att hitta någon förening som tillfredsställer just mitt behov. Det är där självhjälpsgrupperna kommer in, berättar Ebba Nordrup på stiftelsen Cesam som är en av medlemmarna inom nätverket för självhjälpsgrupper.

Varje organisation fungerar som samordningscentral för intresserade människor. När fem till åtta personer anmält sitt intresse för ett ämne så kan en grupp bildas. Nätverken bidrar också med en ”igångsättare”, en person som är närvarande under de första mötena. Sedan lämnas gruppen på egen hand.

– Kraften ligger i att det är en demokratisk grupp där ingen leder. Mötena utformas gemensamt och kan se väldigt olika ut från grupp till grupp, men oftast släpper man inte det här med ”rundan”. Den är central, säger Ebba Nordrup.

”Rundan” hon talar om är navet som mötet snurrar runt. Huvudrollen spelas oftast av en sten, men det kan lika gärna vara någon annan symbol. Poängen är att den som har symbolen i sin hand har absolut praträtt och får inte avbrytas. Symbolen skickas runt och alla tillåts prata till punkt.

– Vitsen är att det inte ska bli som vanliga kompisträffar där man kastar orden till varandra. Det händer saker med oss när vi får prata till punkt utan att någon bryter in. När man sätter ord på sina känslor kan man få riktiga aha-upplevelser. Man säger saker som man inte sagt i hela sitt liv och det kan vara väldigt befriande, säger Agneta Lyrhagen på självhjälpshuset Solkatten i Göteborg. Här har man stor erfarenhet av att starta och avsluta självhjälpsgrupper och hon poängterar att vem som helst kan starta grupp om precis vad som helst.

– Det här handlar om medmänsklighet och tron på människans egen kraft. Det behövs inte någon expert eller ledare till det. Självhjälpsgruppen kan inte ersätta professionell vård och behandling utan fungerar som ett komplement, säger

Agneta Lyrhagen.

Så här startar du en egen grupp:

Jenny Arhammar