Metoden som hjälper stammare

1 av 3 | Foto: börje thuresson
mikael crona tyckte inte att vanliga logopeder kunde hjälpa honom med hans stamning och gick förra hösten en McGuire-kurs mot sin stamning. Talproblemen är fortfarande inte helt borta men hans självförtroende har väct och Mikael vet hur han ska handskas med sin stamning.
HÄLSA

Att stamma verkar kanske inte så farligt - för den som talar normalt.

Men för den drabbade är stamningen ofta ett svårt handikapp.

Nu finns det hjälp att få med en tuff men framgångsrik behandling:

McGuire-metoden.

Många av livets självklara situationer förvandlas till strapatser för den som stammar. En känsla av misslyckande eller skam leder ofta till dålig självkänsla och kontakt-rädsla. Men stamning är inget oöverkomligt handikapp.

Krävande metod

Talproblemet går att träna bort, eller åtminstone lindra, med rätt metoder. McGuire-metoden hjälper 60- 70 procent av eleverna.

- McGuire är en krävande och mycket tuff metod. Men det är ännu tuffare att lida av stamning, säger Robert Gustavsson, en av ledarna för McGuire-programmet i Sverige.

Programmet sträcker sig över fyra intensiva dagar. Därefter följer hård träning på egen hand i samråd med en personlig tränare, som eleven har regelbunden kontakt med i helt ett år per telefon.

- Ett grundläggande moment är att andas med en särskild del av diafragman, vilket man lär sig genom att spänna ett band över bröstkorgen.

Ska hålla offentligt tal

Den psykologiska delen av kursen bygger på att man ska föränd-ra saker i personligheten som utgör hinder, exempelvis att man är rädd för att göra bort sig och inte riktigt tror på sin egen förmåga.

Inom McGuire-kursen jobbar man mycket med att komma över mentala spärrar som försvårar talet.

- Det är viktigt att stammaren inte försöker dölja sina problem.

På tredje dagen av en McGuire-kurs kommer eldprovet. För att kursdeltagaren ska bevisa för sig själv att han eller hon kan och vågar tala inför främmande personer får eleverna hålla tal på stan mitt i lördagsrusningen.

En central del i McGuire-programmet är kontaktsökandet. I talträningen ingår därför att ta kontakt med 50 okända människor om dagen, för att till exempel fråga vad klockan är.

Mikael fick sitt självförtroende tillbaka

Mikael Crona, 20, har lidit av sin stamning sedan han lärde sig tala.

Innan han gick Mc-

Guire-kursen påverkade talproblemet hela hans liv.

Nu har han fått självförtroendet tillbaka.

Vad är McGuire- metoden?

Tre män som är kända för sin stamning

Johannes Lundborg