Så snuvar du influensan

HÄLSA

Se upp för Moskva!

Årets influensa är lika elak och envis som vanligt och orsakar sängläge i upp till två veckor. I värsta fall även dödsfall.

Men snart finns pillret som gör influensan snällare.

Foto: Börje Thuresson
röd solhatt Naturläkemedlet Echinagard, röd solhatt, är känd för att stimulera infektionsförsvaret.

Vinterns influensa är ovanligt sen. De två första inhemska influensafallen upptäcktes först i början av januari, och det tyder på att årets influensaepidemi kommer att vara lugnare än vanligt.

Värst drabbade är de gamla som inte vaccinerat sig – men också de som är födda efter 1973.

Virusstammarna vandrar fram och tillbaks över jorden, förändras lite med tiden för att överleva, men i stort är de flesta stammarna sig lika, vilket innebär att de inte drabbar oss så hårt eftersom vi ofta insjuknat i den tidigare virusstammen förut. Men enligt experterna har de födda efter 1973 inte samma resistens mot årets influensor eftersom de inte drabbats av dem ännu.

Sviter i veckor

Till skillnad från förkylning kan sviterna efter en influensa sitta i upp till tre veckor och ge hosta, muskel- eller ledvärk, kraftig huvudvärk och feber som varar mellan tre till fem dagar.

Dessutom insjuknar du snabbt i influensa. Från frisk till sjuk på bara några få timmar.

Ordentligt sjuk

– Du känner dig ordentligt sjuk av influensan och kan definitivt inte gå till jobbet, det är du för sjuk för, säger Annika Linde, professor och läkare vid Smittskyddsinstitutet på Karolinska institutet.

10 sätt att skydda dig mot influensa

Nya mediciner på väg

Det går att skydda sig mot influensan.

Vaccin är ett alternativ. Dessutom är en ny influensamedicin på gång som kan komma till Sverige inom en snar framtid.

Influensa eller vanlig förkylning?