Elektronisk näsa spårar bakterie

HÄLSA

En elektronisk näsa kan upptäcka sjukdomen bakteriell vaginos, som ger ett starkt illaluktande vaginalt sekret. Upptäckten har gjorts vid Linköpings universitet. Bakteriell vaginos är oftast inte farlig men kan innebära ett socialt handikapp. Dagens diagnosmetod bygger delvis på ett "sniff-test", där läkaren luktar på vaginal-sekretet som blandats med kaliumhydroxid. Om lukten påminner om rutten fisk är det ett tecken på bakteriell vaginos. Det är samma ämne - trimetylamin - som orsakar lukten hos både rutten fisk och vaginos. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Läs mer: www.orebroll.se