Hett temperament ökar risk för stroke

HÄLSA

Är du ilsken av dig ökar risken att drabbas av stroke. Forskare vid Centers for disease control and prevention, Atlanta, USA, undersökte sambandet mellan ilskna karaktärsdrag och förekomsten av stroke.

Människor i åldrarna 48 till 67 år undersöktes och följdes i över sex år. Det visade sig att de över 60 med ett argsint humör löpte nästan tre gånger högre risk att drabbas av stroke, jämfört med de lugnare försökspersonerna. Kön och etnisk bakgrund hade ingen betydelse.

Läs mer:

ARTIKELN HANDLAR OM