Förstörd äggstock ersätts av - en arm

HÄLSA

Kvinnor som inte kan få barn på grund av förstörda äggstockar kan istället få sina ägg producerade - i armen. Forskare vid Corell university i New York har utvecklat den osannolika metoden, där delar av äggstocken flyttas till armen, där den börjar producera ägg, skriver Illustrerad Vetenskap.

Två kvinnor har hittills fått tunna skivor av äggstockar inplanterade i armen. Äggen de producerar ska sedan kunna flyttas ut ur armen och användas till konstgjord befruktning.