"Nära-döden" kan inte förklaras

HÄLSA

Ett av vetenskapens stora mysterier är de så kallade "nära-döden-upplevelserna" som många patienter som ligger för döden påstår att de upplevt.

I en amerikansk studie undersöktes 62 patienter som sa att de haft en sådan upplevelse efter att ha fått hjärtstillestånd. Men varken mediciner eller tiden då patienten hade hjärtstillestånd kunde förklara fenomenet nära-döden-upplevelser.

Upplevelserna involverar ofta visioner av ljus eller döda släktingar, tillbakablickar på livet eller en utomkroppslig upplevelse.

En teori är att det är hjärncellerna som håller på att dö av syrebrist som framkallar upplevelsen, medan andra tror att det hör samman med rädslan för döden eller det faktum att patienten går igenom olika stadier av medvetenhet under ett livshotande tillstånd.

Av 344 överlevare efter ett hjärtstillestånd, hade 62 personer haft en nära-döden-upplevelse. Samtliga hade varit kliniskt döda men räddats till livet i sista stund.

ARTIKELN HANDLAR OM