D-vitamin minskar risk för diabetes

HÄLSA

Barn som får tillskott av D-vitamin löper mindre risk att drabbas av diabetes typ-1, enligt en finländsk-brittisk studie. Studien gjordes på över 12 000 kvinnor som födde barn i norra Finland 1966. Bland annat registrerades hur mycket D-vitamin barnen hade fått. De barn som regelbundet fick en rekommenderad dos D-vitamin hade 80 procent minskad risk att drabbas av diabetes typ-1, jämfört med de som fick mindre doser av vitaminet.