Kronisk ryggvärk kan minskas med steloperation

HÄLSA

Steloperation kan lindra svår kronisk smärta i ländryggen på noga utvalda patienter.

Det visar en ny svensk studie.

– Det är första gången som vi vetenskapligt kan visa att operation kan hjälpa de här patienterna. De kan ha lidit av svår värk i många år och inte kunnat arbeta, säger Peter Fritzell, ortoped vid Falu lasarett.

Studien ingår i hans avhandling om ryggkirurgi vid kronisk ländryggssmärta som försvaras i slutet av maj i år.

Cirka 300–500 personer med svår ländryggsvärk stelopereras varje i år i Sverige.

Låser två kotleder

Metoden innebär att två kotleder ”låses” med en benbit från höften till ett stabilt block. Det kan göras på olika sätt.

I studien ingick 294 patienter som delades in i fyra grupper. Tre grupper stelopererades med olika metoder, en grupp fick behandling med sjukgymnastik, kroppsuppfattning eller annan rehabilitering. Patienterna hade haft värk minst i två år. De hade prövat olika behandlingar som inte varit till hjälp.

– Vi bedömde att smärtan kom från en eller två kotleder och alla hade någon form av förändringar som sågs på röntgen på dessa ställen. Det kan man ha även utan smärta. Röntgenfynd och symtom vägdes ihop till en helhetsbild.

Många blir bättre

Efter två år hade 63 procent i operationsgrupperna förbättrats jämfört med 29 procent i gruppen med icke-kirurgisk behandling.

– Även om inte alla blev bättre med operation så är det ändå stor skillnad jämfört med resultatet i den andra gruppen.

– Nästa utmaning blir att se vilken typ av steloperation som ger bäst effekt. Det kan också finnas annan icke-kirurgisk behandling som fungerar bättre än den i studien, säger Peter Fritzell.

Patienterna ska följas upp igen efter fem och tio år.

Fler länkar:

Ann-Cathrine Björnör Carlsson