Det osynliga hotet mot ditt underliv

Foto: IBL
Upp till cirka 340 000 personer provtas för klamydia varje år. Av dem är 80 procent kvinnor och bara 20 procent män. Om klamydia inte upptäcks i tid kan inflammationen ge ärr och sammanväxningar i äggledarna vilket kan leda till utomkvedshavandeskap och sterilitet.
HÄLSA

Klamydia - vår vanligaste rapporterade könssjukdom – ökar kraftigt för fjärde året i rad.

Ett enkelt urinprov kan visa om du är smittad.

Du kan ha klamydiabakterien utan att veta om det eller få besvär. En liten bakterie - men ett stort hot mot fruktsamheten som kan göra särskilt unga kvinnor sterila.

– Klamydia ökar mest bland 15-24-åringarna och är vanligast bland 20-åriga kvinnor och 22-åriga män, säger Torsten Berglund, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

I början av 1990-talet minskade klamydia för att sedan plana ut under åren 1994-1997.

Nu har infektionen åter tagit fart. År 2000 upptäcktes 19 300 fall och förra året nära 22 300 fall. Det är en ökning med 16 procent.

Troligen stort mörkertal

- En orsak kan vara att färre använder kondom. Då ökar smittspridningen lätt eftersom klamydia är så vanligt bland sexuellt aktiva unga. Det är svårt att veta vem som smittat vem, särskilt som man inte nödvändigtvis har symptom eller misstänker att man bär på bakterien.

- Det finns sannolikt ett stort mörkertal. Många får inte diagnos. Det gäller särskilt män som provtas mycket mindre än kvinnor, , säger Torsten Berglund.

Ju tidigare infektionen upptäcks och ju snabbare man får behandling, desto mindre är risken för komplikationer.

Klamydia blev klassad som samhällsfarlig för drygt tio år sedan eftersom den hotar fruktsamheten. Sjukdomen lyder under smittskyddslagen.

- Klamydia är en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet.

10 symptom som kan betyda att du är smittad

Ann-Cathrine Björnör-Carlsson