Wanja - ledaren som vågar vara liten

HÄLSA

Hon har en roll som kräver både mod och självsäkerhet.

Men LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin

vill inte vara superkvinna.

Bara sig själv.

- Självförtroende är att ha styrka att vara svag, säger hon.

Foto: SARA RINGSTRÖM

Hon är 49 år, lite kortvuxen, framåt och hemskt trevlig. Och sedan drygt ett år LO:s första kvinnliga ordförande. Wanja Lundby-Wedin har på kort tid tagit ett raskt kliv från att vara relativt okänd till att hamna i absoluta blickpunkten. Ett pressat liv, men Wanja har ändå aldrig tummat på det som hon anser vara grunden för hennes självförtroende - att ställa krav för egen del och alltid få vara sig själv.

Hälsa mötte Wanja Lundby-Wedin i LO-borgen i Stockholm.

Som LO:s ordförande får man intrycket att du måste vara stark. Har du gott självförtroende?

- Jo, det har jag nog. Eller om jag säger så här: Jag tror jag har en grundläggande trygghet i mig själv. För mig är god självkänsla att ibland vara svag, att inte alltid kunna, våga, veta. Det är något som växer fram hos en själv. Om du inte har god självkänsla tillåter du dig inte heller att ha några svagheter.

Var har du fått din självkänsla ifrån?

- Jag hade en god barndom och växte upp med insikten om att man inte behöver vara perfekt. Att man ibland kan säga dumma saker. Jag blev älskad för den jag är, inte för vad jag gjorde.

- Jag tror tyvärr att det är en klassfråga också. Överklassen växer upp med den självklara medvetenheten att de är överordnade andra. De kan trippa fram som om de äger hela världen. Det har jag aldrig känt.

Tycker du om dig själv?

- (Skratt.) Jag kan stå framför spegeln och vara missnöjd med mig själv flera gånger om dagen. Och ställer över huvud taget höga krav på mig själv. Men annars: Jo, det gör jag. Man kan inte ha god självkänsla om man inte tycker om sig själv. Inte heller kan man älska andra.

Hur kan man jobba med sitt självförtroende?

- Genom att ha rätten att ställa krav för sig själv. Många, speciellt kvinnor, känner att de måste hinna med allt, de lägger all energi på att få livet att gå ihop, med småbarn, städning. De glömmer lätt bort sig själva.

Glömmer du bort dig själv?

- Jovisst, det händer. Jag jobbar ju nästan alltid. Men jag har ändå bestämt att var tredje helg ska jag vara helt ledig.

- Då åker jag ut på landet och bara tar vara på mig själv. Det vet alla, så ingen bokar in någonting från fredag eftermiddag till och med söndag.

Har du aldrig haft någon svacka i ditt självförtroende

- Ingen jättedjup. Men visst, det har hänt mycket i livet som har varit jobbigt. Det har kanske inte drabbat mig själv direkt, men i anslutning till familjen. Kriser har man ju haft. Kommer det en kris gäller det att ändå försöka tänka: Vad gav det här?

- Det är viktigt att bearbeta den, annars ligger den där och pyr i alla fall.

Din man har betytt mycket för dig?

- Ja. Dels genom att han inte har ställt några outtalade krav, dels för att han har tagit på sig ett stort ansvar.

- Det är en viktig del, att ha rätt att utvecklas. Han har varit ett väldigt stöd och aldrig ifrågasatt att jag har varit borta mycket och arbetat. Och det har underlättat.

När är du tryggast?

- När jag är med mina närmaste. Om något blir jobbigt har jag alltid familjen och mina barn. Vi står varandra nära, även om jag inte har varit hemma så mycket under barnens ungdomstid. En gång frågade jag om de tyckte att det var besvärligt, då svarade Hannah "men mamma, det gör inget, du finns ju ändå där när jag behöver dig."

- Sedan är jag trygg här, på LO. Jag har tryggheten att bara vara mig själv, Wanja. Kanske är det för att facket är så manligt präglat. Det har inte funnits någon kvinna före mig som har satt normerna för hur jag ska vara. På samma sätt försöker jag skapa en roll som underlättar för den kvinna som en dag efterträder mig.

Wanjas tips – så får du bättre självförtroende

Sara Milstead