Provet kan rädda dina äggledare

HÄLSA

Misstänker du att du har klamydia?

– Tveka inte att gå till vårdcentral eller ungdomsmottagning och lämna ett urinprov. Det är enkelt och gratis, säger Eva Forssman, utredare vid enheten för levnadsvanor på Folkhälsoinstitutet.

Förra året var 80 procent av de som lämnade prov kvinnor och bara 20 procent var män.

Många killar vågar kanske inte gå på provtagning, tror Eva Forssman.

– Tidigare togs provet med en sticka i urinröret. Många tyckte det var obehagligt och kände skräck för det. Men den metoden gäller inte längre.

I Gävleborgs läns landsting har man till exempel haft en kampanj med mottot ”piss off klamydia” för att få fler ungdomar att lämna urinprov och testa sig.

För tonåringar är det naturligt att gå till ungdomsmottagningen.

– Men för yngre vuxna kan det finnas ett glapp så att de inte vet vart de ska vända sig. De kan lämna urinprov på vårdcentral eller venerologisk mottagning.

Cirka 1 000 killar ska testas

Man kan ofta ha klamydiabakterien utan att veta om det. Man ska nu ta reda på hur många som kan vara smittade i Västerbotten. Alla 22-åriga killar i Umeå, cirka 1 000, ska få ett provrör med posten och lämna ett urinprov – ett slags hemtest.

De ska vara anonyma, men de kan med en egen kod få veta resultatet på nätet eller hos barnmorskan som håller i projektet. De som är smittade kan snabbt få behandling med antibiotika.

En viktig orsak att klamydia ökar är att man har oskyddat sex med många olika partner.

– Yngre har också ändrat attityd till att ha tillfälliga sexuella kontakter. De tycker inte att det är särskilt märkvärdigt, visar en undersökning.

Kondomförsäljningen har också minskat på senare år.

Kondom är bästa skyddet och det skydd som finns mot klamydia och andra könssjukdomar.

– Men det förutsätter att man har rätt teknik, att man tar på och av kondomen rätt och att den är på under hela samlaget, säger Eva Forssman.

Ann-Cathrine