De första 20 åren avgör din hälsa

HÄLSA
Foto: Mats Strand
Vad du äter och hur mycket du motionerar under de första 20 åren av ditt liv har större betydelse för risken att senare utveckla cancer än ärftliga orsaker, visar en ny svensk studie.

Dina första 20 år kan vara avgörande för om du kommer att drabbas av cancer senare i livet.

Forskare vid Karolinska sjukhuset har upptäckt att livsstilen under de första 20 åren i livet troligen betyder mer för risken att få cancer än de genetiska faktorerna.

Studien gjordes på 600 000 invandrare som kom till Sverige i 20-årsåldern och senare bildade familj.

Det visade sig att risken för att få cancer i Sverige inte skilde sig särskilt mycket från cancerrisken i deras hemländer.

Däremot hade deras barn en lite annorlunda riskprofil än sina föräldrar.

Anledningen till att man drabbas av cancer skiljer sig markant mellan olika länder, men barnen till de invandrade föräldrarna fick cancer av i stort sett samma anledning som de infödda svenskarna.

Det bevisar att det troligen främst är miljön och inte ärftlighet som orsakar cancer, menar forskarna.

Viktigast visade sig de första 20 åren vara och det är under den perioden man bör vara särskilt noga med hur man äter, dricker och motionerar.

Däremot minskade risken för bland annat lungcancer hos andra generationen invandrare, något som troligen beror på att det är färre som röker i Sverige jämfört med många andra länder.