Fjärrstyrda råttor ska rädda liv

Ny metod gör skadedjuret till livräddare

HÄLSA

Amerikanska forskare har utvecklat en metod att styra råttor med hjälp av radiosändare.

De fjärrstyrda gnagarna kan komma att få stor betydelse i framtiden - inte minst som livräddare i katastrofområden.

Råttorna kan exempelvis ta sig fram i bland rasmassor efter jordbävningar och spåra upp överlevande människor.

Enkelt uttryckt har forskarna utrustat en försöksråtta med en liten ryggsäck med en radiomottagare med elektroder till djurets hjärna.

Genom att skicka elektriska impulser till olika delar av hjärnan lyckades forskarna stimulera råttan att röra sig i en viss rikting. När djuret gjorde som teknikerna ville stimulerades belöningscentrat i hjärnan.

Och efter endast tio dagars träning i en enkel labyrint lyckades forskarteamet styra råttan genom mycket komplicerade, tredimensionella hinderbanor.

Den kunde förmås att klättra uppför och nedför lodräta stegar, krypa genom trånga rör och ta sig fram genom svår och okänd terräng.

Strider mot djurets instinkter

Fjärrstyrda råttor har till och med förmåtts att klättra i träd och gå omkring i starkt upplysta rum – beteenden som egentligen är fullständigt väsensfrämmande för råttor.

Forskarlaget bakom försöket leddes av neurologen Sanjiv Talwar på State University i New York. På amerikanska kallas de fjärrstyrda råttorna helt enkelt robrats – robotråttor.

Robotråttorna styrdes av en tekniker med hjälp av en bärbar dator kopplad till en liten radiosändare med cirka 500 meters räckvidd.

De nya rönen presenterades på onsdagen i den ansedda amerikanska tidskriften Nature.

Livräddare - och spion

Användningsområdena för den nya tekniken är stora:

Räddningsråttor som kan söka efter överlevande bland rasmassorna vid jordbävningar och andra katastrofer.

Spionråttor med små mikrofoner och videokameror på ryggen öppnar helt nya dörrar för underrättelseverksamheten.

Militära röjråttor som kan komma hjälpa till att röja upp i framtidens minfält.

Polisiära bombråttor som kan gnaga av ledningarna i tidsinställda bomber.

"Vissa etiska problem"

- Det är svårt att få riktiga robotar att ta sig fram i svår terräng. Men det är en smal sak att träna en räddningsråtta att känna igen och söka rätt på överlevande människor efter raskatastrofer och annat, säger Sanjiv Talwar, som leder forskningen om robotråttorna.

Men han medger att det finns vissa etiska problem med robotråttorna.

- Våra djur var helt nöjda och behandlades mycket väl Icke desto mindre är hela idén lite läskig och jag har faktiskt inget enkelt svar till de etiska frågeställningarna, säger han till brittiska BBC.

Fredrik Rundkvist