Förstfödda löper risk för hjärtfel

HÄLSA

Italienska forskare har upptäckt att förstfödda barn löper en större risk att drabbas av hjärtsjukdom och att dö på grund av hjärtfel jämfört med sina syskon.

När 348 hjärtsjuka patienter studerades under en 30-månadersperiod, visade det sig att 46,7 procent var förstfödda. Det förekom däremot inga skillnader mellan syskonen när det gäller riskfaktorer som ålder, kön, ärftlighet, rökning, diabetes och högt blodtryck. Faktum är att de förstfödda i större utsträckning var rökfria jämfört med de yngre syskonen.