Hårt vatten problem för linser

HÄLSA

De flesta som bär kontaktlinser vet att man aldrig ska förvara eller rengöra sina linser i vanligt vatten.

Nu visar en ny engelsk studie dessutom att hårt vatten tredubblar risken för att infekteras med acanthamoeba keratitis, en infektion som kan orsaka synbortfall.

Den brittiska studien är den första som visar på en ökad risk för sjukdomen på grund av vatten.

Vatten betecknas som hårt när det har höga halter av kalciumkarbonat, en naturlig mineral som finns i vattnet.

Forskarna identifierade 106 fall av AK-infektion under studieperioden. Det betyder ungefär ett fall på en miljon människor.

Så undviker du infektioner i ögat:

Tvätta händerna innan du tar i linsen.

Sätt aldrig in en lins i ett rött öga.

Använd inte linser om du är förkyld. Infektionen kan sprida sig till ögat.

Släng gammal saltlösning, den håller bara i en månad.

Rör inte vid öppningen av flaskan till linsvätskan, då kan bakterier spridas.

Byt linsburk ofta, eller, om det går med din, koka den tio minuter en gång i månaden. Lufttorka alltid burken.

Rengör alltid linserna noga.

Sov aldrig med linserna i.

Sök alltid ögonläkare om synen ändras eller om ögat blir rött.