Oro kan utlösa kolik

Krävande jobb och ängslighet under graviditeten ökar riskerna enligt ny forskning

HÄLSA

Ett krävande jobb. Oro under graviditeten. Rädsla att skämma bort barnet.

Det är tre faktorer som har starkt samband med spädbarnskolik, visar ny forskning.

Foto: getty images/prb
Cirka tio procent av alla spädbarn drabbas av kolik. Barnet skriker otröstligt i perioder de första månaderna.

- Men vi vet inte vad som är orsaken, säger Catarina Canivet, distriktsläkare som nyligen doktorerat på spädbarnskolik.

Hennes avhandling visar att kvinnor inom tjänstemannayrken som sjuksköterskor och lärare fick kolikbarn dubbelt så ofta som kvinnor inom arbetaryrken som städerskor och affärsanställda.

- Kolikrisken ökade ytterligare om "tjänstekvinnorna" kände höga krav på sig samtidigt som de hade stort inflytande på jobbet. Det gällde även om de hade väldigt många olika sociala aktiviteter på gång.

Oro ökade kolikrisken

Kvinnor, yngre än 24 år, som var ängsliga och oroliga under graviditeten hade även större risk att få kolikbarn, liksom kvinnor som inte bodde ihop med barnets pappa.

Kvinnor som i slutet av graviditeten helt eller delvis ansåg att barn som får mycket kroppskontakt blir bortskämda och osjälvständiga fick också kolikbarn i högre grad.

Får första barnet oftare kolik?

- Nej. Men föräldrarna hade svårare att bedöma barnets skrik. De trodde att barnet skrek mer än det gjorde.

Vad vet man om mannens roll?

- Mer forskning behövs. Några studier har visat att kolik var vanligare när pappan känt sig missnöjd med sexlivet under graviditeten eller upplevt förlossningen negativt.

Vad är kolik?

10 bra råd när ditt barn är tröstlöst

Länkar:

Ann-Cathrine Björnör Carlsson