Risk att dö i stroke förutspås i tonåren

HÄLSA

Unga människors blodtryck kan förutsäga hur stor risk det är att de dör av hjärtsjukdom senare i livet.

Enligt en brittisk studie har blodtrycket betydelse redan långt före medelåldern.

Ju högre blodtrycket är, desto större är risken att dö i hjärtproblem eller stroke. Anledningarna till kroniskt högt blodtryck kan vara många, men de vanligaste är för lite motion, övervikt och rökning.

Läs mer: