Elektrisk impuls bromsar alzheimer

HÄLSA

Elektrisk stimulering av vagusnerven i halsen kan förbättra symptomen hos personer med alzheimers sjukdom. Det visar en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

En utvärdering av försöken visar en klar förbättring av både minnet och koncentrationsförmågan.

Hos flera patienter sänktes dessutom nivåerna av markörproteinet tau, skriver Dagens Medicin. Metoden innebär att en pacemakerliknande dosa opereras in under huden på vänster sida av bröstet.

Elektroder från dosan kopplas till vagusnerven som löper på båda sidor om halsen. Dosan, som är ett slags pulsgenerator, retar nerven att skicka impulser till hjärnan.

Patienten kan själv reglera och även helt stänga av stimuleringen med hjälp av en magnet som förs över dosan på bröstet.

Efter sex månader hade de kognitiva förmågorna förbättrats eller stabiliserats hos sju av tio patienter. Resultaten efter ett år pekar i samma riktning. Även positiva förändringar i livskvalitet kunde skönjas.

Hos fyra av tio patienter skedde också en tydlig sänkning av proteinet tau, vilket tyder på att det sker neurokemiska förändringar när vagusnerven stimuleras.

Alzheimer drabbar de områden som ansvarar för minnesfunktionen, förmågan att uttrycka sig, rumslig orientering och olika praktiska färdigheter.

Läs mer:

ARTIKELN HANDLAR OM