Barn till rökare sämre i skolan

Ny studie: Passiv rökning ger långsam inlärning

HÄLSA

Passiv rökning försämrar inte bara barns hälsa.

De blir sämre i skolan också, visar en ny studie.

– Jag är inte förvånad. Det är viktigt att vi får ner rökvanorna, säger överläkare Göran Boëthius.

Foto: Katrin Jakobsen

Att barn som utsätts för passiv rökning oftare blir förkylda och har mer allergibesvär än andra barn är känt sedan tidigare. Nu har forskarna vid barnsjukhuset i Cincinnati i USA också sett att barn som vistas i rökig miljö blir sämre på att ta till sig vissa kunskaper.

Sämre läsförståelse

Provresultat från 4 399 amerikanska barn i åldrarna 6–16 år har analyserats. För att ta reda på hur mycket passiv rökning de utsatts för mättes nivån av kotinin, ett ämne som bildas när kroppen bryter ner nikotin, i blodet.

– De barn som hade högst nivå av kotinin, vilket visade att de exponerats mest, hade sämst resultat på proven, säger filosofie doktor Kimberly Yolton som ansvarar för studien.

Minnet var lika bra

Fyra saker testades. Läsförståelsen försämrades mest. Förmågan att resonera blev också sämre, liksom resultaten på matematikproven. Det var bara minnet som inte påverkades alls.

De försämrade mattekunskaperna kunde dock inte kopplas till den passiva rökningen, sedan forskarna tagit hänsyn till att barn påverkas av cigarettrök redan i moderlivet om mamman röker.

– Exponering under graviditeten kan ha en större effekt på matematiken. Men för läsning och resonemangsförmåga blev det ingen förändring när vi tog hänsyn till exponering som skett när barnen låg i magen, säger Kimberly Yolton.

Låga doser gav effekt

Ju större dosen var, desto större blev påverkan. Även hos barn med låg kotininnivå syntes effekten.

– Det ger oss ytterligare underlag att öka ansträngningarna att begränsa rökningen, framför allt under graviditet och barnaår. Ingen önskar sitt barn detta, säger överläkare Göran Boëthius.

Myndigheterna har ett ansvar att minska tobaksanvändandet, menar han. Det handlar om förebyggande arbete och att kontrollera att 18-årsgränsen för tobaksinköp följs.

Satsa på rökavvänjning

– 90 procent av rökarna börjar innan de fyller 18. Man måste också ha ett rökavvänjningsstöd värd namnet på vårdcentralerna, säger Göran Boëthius.

Den amerikanska studien tog hänsyn till kön, etnisk bakgrund, fattigdomsnivå, näringsupptag och föräldrarnas utbildningsnivå.

Barn som själva rökte togs inte med. Allt för att utesluta andra faktorer och bara få fram effekten passiv rökning har på barnen.

Malin S Ånell, Björn Almqvist