Fetmamedel skrivs ut trots dödsvarningar

Läkemedelsverket varnar för Reductil

HÄLSA

Fetmamedlet Reductil skrivs fortfarande ut till äldre, deprimerade och hjärtsjuka trots att det kan leda till döden.

Det konstaterar Läkemedelsverket som varnar läkarkåren.

I receptstatistik från Apoteket framgår att en av tio som fått bantningskapslarna är över 65 år. Detta trots att äldre riskerar att drabbas av allvarliga biverkningar.

Nyligen rapporterade Aftonbladet om två dödsfall i Italien där man genast drog in medicinen i väntan på en utredning. Ett av dödsfallen berodde troligen på att patienten samtidigt behandlades med det antidepressiva medlet Flouxetin.

Bör inte kombineras

Det finns en rad mediciner som absolut inte bör kombineras med Reductil men det tycks vissa läkare strunta blankt i.

Bland de dispensansökningar som Läkemedelsverket fått in från läkare som vill skriva ut medlet med rabatt, framgår att de inte heller bryr sig om andra riskfaktorer.

Reductil höjer blodtryck och hjärtfrekvens och ska därför inte skrivas ut till patienter med högt blodtryck eller hjärtbesvär.

Psykiskt sjuka undviker

Vissa psykiskt sjuka, exempelvis manodepressiva, bör inte heller ta medlet.

Ändå gällde många ansökningar just sådana riskpersoner. Följande inkom exempelvis under andra veckan i mars i år:

Kvinna, 45, svårreglerat högt blodtryck, har haft hjärtinfarkt

Kvinna 51, angina pectoris (tryck över bröstet)

Man, 66, depression, förmaksflimmer, angina pectoris.

Du ska inte äta Reductil om du...

Caroline Hougner