Bli fri från din flygrädsla

HÄLSA

Tv-bilden av ett störtat flygplan blixtrar förbi i hjärnan. Du lyssnar efter motorljud som låter onormala. Paniken kommer krypande.

Känner du igen dig?

Lugn, det finns hjälp att få.

Foto: GETTYIMAGES/PRB/FPG

Var fjärde svensk lider av flygskräck. För tio procent av befolkningen är den så svår att de helt enkelt vägrar att sätta sig i ett flygplan. För dem har skräcken blivit en fobi. Andra lyckas bara genomföra flygresan genom att dricka sig berusade eller genom att äta lugnande tabletter.

Flygskräcken kan se olika ut. För många flygfobiker hänger den samman med någon annan specifik rädsla.

Rädda för rädslan

För någon med klaustrofobi kan tanken på att sätta sig i ett trångt plan utlösa ångest. Flygfobin kan även handla om rädslan för att störta - även om du vet att sannolikheten är liten är du övertygad om att det kommer att hända just det planet du sitter i.

Andra är rädda för själva rädslan - för att få en panikattack under flygningen och till exempel krypa ihop på golvet och bete sig onaturligt.

Med kognitiv beteendeterapi kan du lära dig hantera din flygångest och att bryta ditt irrationella tankemönster. Genom några timmars behandling med kognitiv beteendeterapi, där strategier för för flygningen läggs upp, lär du dig att hantera flygrädslan. Prognosen att du ska bli av med den är nämligen god. Nio av tio som genomgått terapin blir fria från sin flygskräck.

- Till att börja med får patienten beskriva hur han eller hon tänker och beter sig före, under och efter en flygning och på

så sätt hitta de negativa tankarna, säger Robert Lindwall, specialist på kognitiv beteendeterapi på Psykologpraktik AB i Stockholm.

- Sedan får patienterna lära sig att tänka på ett annat sätt. Det viktiga är att lära sig att det inte är farligt att flyga och att det inte är farligt att bli rädd.

Provsitter flygplanet

Målet med behandlingen är att kunna flyga reguljärt. Vägen dit är individuell. Men information kring flygning utgör en viktig

del.

För en del kan några timmars samtalsterapi räcka för att våga flyga på egen hand. Andra måste ta det mer gradvis och till exempel provsitta ett flygplan innan de genomgår elddopet. Det förekommer ofta att psykologen följer med sina patienter upp i luften.

- Det gäller att bete sig normalt och undvika att försöka kontrollera något man inte kan eller behöver påverka. Genom att till exempel alltid se till att få en viss sittplats i planet eller att sitta och blunda driver man bara på sin egen rädsla på ett primitivt sätt, säger Robert Lindwall.

Här kan du få hjälp

Anna Thorsell