Tedrickande bra för bentätheten

HÄLSA

Regelbundet tedrickande kan vara ett sätt att öka benmineralinnehållet och motverka risken för benskörhet, osteoporos, enligt en ny taiwanesisk studie.

Knappt hälften av försökspersonerna, 497 män och 540 kvinnor, 30 år och äldre, drack mycket te.

När tekonsumtion, bentäthetsmätningar och andra livsstilsfaktorer registrerades visade det sig att de som hade druckit te i 6-10 år hade högre bentäthet än de som inte drack te i samma utsträckning.

Allra bäst bentäthet hade de som druckit te i mer än 10 år.