Unga bokmalar oftare närsynta

HÄLSA

Läste du mycket som barn? Då är du säkert närsynt också.

Enligt en ny studie är det inte bara ordförrådet som ökar om ett barn läser flera böcker i veckan. Även risken för att bli närsynt ökar betydligt, menar forskare från Kina och Singapore.

Resultaten av studien tyder på att miljöfaktorer spelar en viktig roll för utvecklingen av myopi, närsynthet, och att det främst är tidigt i livet som ögonen påverkas mest. I studien deltog 957 skolbarn mellan sju och nio år. Forskarna undersökte sambandet mellan närsynthet, nattlampa och aktiviteter som läsning, som görs nära ögonen.

Grovt räknat var en tredjedel av barnen i Singapore närsynta, jämfört med 18,5 procent av barnen i Kina.

Studien visade att barn som läser mer än två böcker i veckan löper tre gånger så stor risk att bli närsynta jämfört med de som läser färre böcker, oavsett barnets ålder, nattlampa, ärftlig närsynthet och andra faktorer som kan kopplas samman med närsynthet.

Forskarna rekommenderar inte barnen att läsa mindre, däremot att tänka på kroppsställning under läsningen, avståndet till boken från ögonen och typ av läslampa.