Ät naturläkemedlen på rätt sätt

HÄLSA

Vilka biverkningar har naturläkemedlen och hur reagerar de med andra preparat? Här är listan över alla huvudsubstanser.

Foto: Björn Elgstrand
Kamomill.

Fibrer

(vete, guarböna)

Används mot: Tillfällig förstoppning

Biverkan: Gaser, diarré, illamående.

Interaktion: Kan påverka upptaget av p-piller, digoxin och penicillin.

Vitlök

Används mot: Förkylningssymptom.

Biverkan: Kan ge magbesvär, halsbränna och hudirritationer i höga doser.

Interaktion: Ska inte användas tillsammans med blodförtunnande medel, kan förstärka effekten. Kan möjligen minska effekten av anti-hiv-mediciner.

Sågpalmetto

Används mot: Urinträngningar vid godartad prostataförstoring.

Biverkan: Kan ge magtarmbesvär.

Interaktion: Inga kända.

Pollen

Används mot: Urinträngningar vid godartad prostataförstoring.

Biverkan: Kan ge allergisymptom och magtarmbesvär.

Interaktion: Inga kända.

Echinacea

(röd solhatt)

Används mot: Lindriga örkylningssymptom.

Biverkan: Överkänslighetsreaktion kan förekomma.

Interaktion: Kan påverka immunsystemet och ska inte användas vid sjukdomar som tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar och MS samt vid känd allergi mot korgblommiga växter.

Ginkgo biloba

Används mot: Långvariga symptom hos äldre som minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla. Läkare ska först ha uteslutit annan allvarlig sjukdom.

Biverkan: Lindriga mag- och tarmbesvär, huvudvärk samt allergiska hudreaktioner kan förekomma.

Interaktion: Bör inte användas med blodförtunnande medel. Kan möjligen förstärka effekten.

Silverax

Används mot: Klimakteriebesvär som vallningar och svettningar.

Biverkan: Kan ge magtarmbesvär, enstaka fall av blödningar. Ska inte användas längre än 6

månader.

Interaktion: Inga kända.

Trollhassel

Används mot: Ytliga, ej infekterade sår som brännsår och lindrig solbränna, lindrigt atopiskt eksem, ej blödande hemorrojder.

Biverkan: Inga kända.

Interaktion: Inga kända.

Tea tree olja

(utvärtes)

Används mot: Lindrig akne, klåda vid lindrig fotsvamp, okomplicerade insektsbett.

Biverkan: Kan ge sveda, irritation och allergiska reaktioner i huden.

Interaktion: Kan eventuellt korsreagera med kolofonium, en vanlig orsak till allergiskt kontakteksem. Kolofonium finns i till exempel häfta, tejp, vissa kosmetiska produkter, färger, trä och våtstarkt papper.

Fiskolja

(omega 3-fettsyror)

Används mot: Kan bidra till skydd mot hjärt- kärlsjukdomar.

Biverkan: Magbesvär som rapningar och lättare uppstötningar med fisksmak. Övergående lös avföring kan förekomma.

Interaktion: Kan förstärka effekten av blodförtunnande medel och preparat med acetylsalicylsyra.

Eukalyptus

(inhalationsånga)

Används mot: Förkylningssymptom som hosta och nästäppa.

Biverkan: Ingen känd.

Interaktion: Inga kända.

Salvia

Används mot: Tillfälligt överdriven svettning.

Biverkan: Överdosering kan ge yrsel, hjärtklappning, vallningar, kramper.

Interaktion: Inga kända.

Valeriana

Används mot: Lindrig oro, tillfälliga insomningsbesvär.

Biverkan: Kan försämra reaktionsförmågan, till exempel vid bilkörning.

Interaktion: Ska inte användas med andra sömnpreparat. Förstärker effekten.

Dofilus, bifilus

(probiotika, mjölksyrabakterier)

Används mot: Tillfälliga mag-tarmstörningar som lindrig diarré och förstoppning för att normalisera tarmfloran.

Biverkan: Inga kända.

Interaktion: Inga kända.

Timjan

Används mot: Tillfällig hosta.

Biverkan: Inga kända.

Interaktion: Inga kända.

Johannesört

Används mot: Lätt nedstämdhet, lindrig oro.

Biverkan: Kan ge hudutslag i starkt solljus och lättare magbesvär.

Interaktion: Ska inte användas om man äter annat eller andra läkemedel, inklusive p-piller. Kan försvaga eller förstärka effekten.

Loppfrö

(psyllium, bulklaxativ)

Används mot: Tillfällig förstoppning.

Biverkan: Uppblåshet första dagarna. Kan ge allergiska reaktioner.

Interaktion: Ger en osäker insulindosering och ska inte användas av diabetiker. Kan minska upptaget av blodförtunnande medel, vissa hjärtmediciner (glykosider), olika mineralpreparat och vitamin B 12.

Pilbark

Används mot: Lättare, tillfälliga ledbesvär, tillfällig huvudvärk och enstaka, lindriga migränanfall.

Biverkan: Kan minska reaktionsförmågan, till exempel vid bilkörning. Kan möjligen ge magbesvär och allergiska reaktioner som med acetylsalicylsyra.

Interaktion: Kan förstärka effekten av blodförtunnande medel och preparat med acetylsalicylsyra.

Antacida

(salter)

Används mot: Halsbränna och sura uppstötningar.

Biverkan: Kan i stora doser leda till alkalos och i sällsynta fall vara milt laxerande.

Interaktion: Kan minska upptaget av järnpreparat, antibiotika, cytostatika, svampmedel, antieleptika och neuroleptika. Ska inte användas vid nedsatt njurfunktion eller vid behandling med natriumfri eller natriumfattig kost.

Sesamolja

Används mot: Torra nässlemhinnor.

Biverkan: Inga kända.

Interaktion: Inga kända, men bör inte användas med andra näspreparat.

Ginseng

Används mot: Nedsatt prestationsförmåga som trötthets- och svaghetskänsla.

Biverkan: Kan ge magbesvär som illamående och diarré och insomningsproblem. Allergiska hudreaktioner i sällsynta fall.

Interaktion: Ingen känd.

Senna

Används mot: Tillfällig förstoppning

Biverkan: Långvarigt bruk kan ge diarré och lågt kaliumvärde.

Interaktion: Ska inte användas vid allvarliga tarmsjukdomar eller om man är överkänslig mot flockblommiga växter (kummin, dill, anis, fänkål och persilja) eller använder läkemedel som kan ge lågt kalium.

Råd när du använder natur- läkemedel

18 besvär du kan få hjälp med

Godkända naturläkemedel finns för följande besvär:

Läs mer

ARTIKELN HANDLAR OM