Rusta mot fästingarna i sommar

HÄLSA

Fästingarna är här igen.

Redo att bita tusentals svenskar.

Men ett nytt vaccin kan komma att lindra plågan.

Foto: GETTYIMAGES/PRB/FPG
På sommaren har man ofta mycket bar hud - ett riktigt paradis för fästingarna. Helst ska man klä sig heltäckande för att undvika fästingar.

Läkemedelsföretagen har länge försökt hitta ett botemedel mot borreliabakterien. Nyligen blåstes en stor amerikansk studie med svensk anknytning av. Orsak: rädsla för biverkningar.

Beslutet i USA drabbade allmänläkaren Johan Berglund i Ronneby hårt. Denne var färdig med en studie som gjort det möjligt att ta fram ett vaccin mot alla de tre europeiska formerna av borreliabakterien.

- Vi låg långt framme i utvecklingen av ett mycket lovande vaccin. Fas 3-prövningen var avslutad, vaccineringen av 25 000 personer i Sverige och Europa skulle just inledas, säger Johan Berglund som lett forskargruppens arbete.

Vaccinhoppet inte ute

Men hoppet om att hitta ett vaccin är inte ute. En annan svensk forskare, Rolf Gustafson, docent vid Huddinge universitetssjukhus, har kommit mycket långt i sina försök.

Detta vaccin kommer, om allt fungerar, för första gången att verka utanför människokroppen. Bakterien slås ut redan i själva fästingen.

Det nya vaccinet har hittills bara provats på ett 20-tal personer. Om tre år kan det finnas på marknaden, men först ska effekten testas på cirka 10 000 personer runt om i Europa.

10 000 drabbas av borrelia

Eftersom fästingbetten i Sverige kan räknas i sjusiffriga tal (mellan en och två miljoner bett) drabbas ändå minst 10 000 personer varje år av borrelia.

- Tre av fyra av dessa personer klarar sig undan med endast lindriga symptom, kanske feber och muskelvärk i någon vecka. Den sista fjärdelen, cirka 2 000 människor, kan få allvarliga komplikationer som kräver intensivvård, säger läkaren Johan Berglund.

Så skyddar du dig mot blodsugarna

3 fästingsjukdomar

Här ska du se upp i sommar!

Tomas Sjöman