När bildas transfettsyror?

HÄLSA

Jag vet att transfettsyror är skadliga. Vilka livsmedel innehåller dessa? Kan transfettsyror bildas vid stekning och grillning?

Svar: De transfettsyror det handlar om är de naturliga fleromättade fettsyror som man genom kemisk industriell hantering tyvärr ofta omvandlar till transfettsyror för att förbättra hållbarhet hos olika

födoämnen.

Problemet är att dessa fettsyror är onaturliga och bland annat kan påverka cellmembranens funktioner och öka risken för brister på naturliga fettsyror.

Vi vet fortfarande för lite om dessa fettsyrors långtidseffekter. Vid grillning och framför allt stekning förstör vi långa rader av näringsämnen och bland annat fettsyror, men då bildas inte nämnda typ av transfettsyror. Däremot bildas andra olämpliga och toxiska ämnen.