Bakterien kan ge dig stressmage

HÄLSA

Allt fler unga vuxna äter läkemedel för magproblem. Många drabbas av stressmage och magsår.

Stress, oro och dåliga vanor förvärrar symptomen.

Hälsa hjälper dig att skydda magen.

Foto: IBL
HELICOBACTER PYLORI är en bakterie som kan vara orsak till problem med magen. Bilden är kraftigt uppförstorad.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen har försäljningen av magmediciner ökat markant i Sverige och det är de unga vuxna som konsumerar mest läkemedel. Under en sjuårsperiod har intaget i en del åldersgrupper nästan fördubblats. Tendensen verkar hålla i sig och under de första fem månaderna i år har försäljningen fortsatt att öka.

- Många unga är stressade och mår dåligt. De har ont i magen och får medicin utskrivet. Det är verkligen oroande, säger Cecilia Bernsten, chef för Socialstyrelsens läkemedelsenhet, som har granskat försäljningsstatistiken.

Medicin mot stressmage

Socialstyrelsen har fått flera indikationer på att många av dagens unga känner sig oroliga och pressade, den oroliga magen får man så att säga "på köpet".

- Men det behöver inte gå så långt som till magsår. Medicinerna fungerar lika bra för mildare magåkommor, säger Bernsten.

Även läkarkollegiet vittnar om att medicinerna lika ofta, eller oftare, skrivs ut för att bota stressmagar, sura uppstötningar eller inflammationer i magstrupen som för rena magsår. Läkemedel som Lanzo och Losec fungerar ofta bra på besvär även från matstrupen.

- Många patienter som säger att de har ont i magen får testa något av läkemedlen, säger Rolf Hultcrantz, professor vid kliniken gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska sjukhuset.

Att andelen magsår har ökat är alltså inte hela sanningen, tvärtom ser läkarna att magsår minskat i Sverige. Det som ökar är däremot stressade och oroliga magar.

- Många upplever att magen blir sämre av stress, olämplig mat och dåliga matvanor, säger Hultcrantz.

Man vet att ett stort intag av huvudvärkstabletter kan leda till magproblem. Men den absolut vanligaste orsaken till magsår är bakterien helicobacter pylori, en bakterie som finns i slemhinnan i magsäcken och tolvfingertarmen. Slemhinnan har ett skydd mot frätande ämnen. Men om slemhinnan blir angripen kan den inte försvara sina delar och det kan uppstå ett sår i magen.

Rökning inte bra för magen

I Sverige räknar man med att minst 25 procent av 30-åringarna har den.

- I dagsläget är det osäkert exakt hur bakterien smittar, säger Rolf Hultcrantz.

Svenska forskare upptäckte nyligen hur bakterien fäster sig i magen. Upptäckten leder sannolikt till att ett vaccin mot magsår kan finnas inom fem till tio år.

Stress, rökning och dåliga matvanor kan skynda på processen och leda till att såret förvärras, endast stress leder alltså inte till magsår. Vid stressmage kan dock alla de faktorerna göra magen väldigt illa. Ta de lugnare och tänk på din kost är doktorns råd.

Vad är magsår?

Huskur mot sura uppstötningar

Malin Byström