Hjärnan kan laga sig själv

Sensationell upptäckt av forskare i Lund

HÄLSA

Hjärnan kan reparera sig själv – tvärtemot vad man tidigare trott.

En svensk forskargrupps studier ger strokepatienter nytt hopp – upptäckten kan leda till nya behandlingsformer.

Foto: Peter Kjellerås

Resultatet är oväntat – men välkommet. Den svenska forskargruppen med neurologer och neurobiologer vid Lunds universitet studerade slaganfall på försöksdjur och upptäckte plötsligt att nya celler bildas i hjärnan – där man trott detta var omöjligt.

- Det är ofta så med vetenskapen, säger Olle Lindvall, professor i neurologi vid Lunds universitet, till aftonbladet.se.

Nya behandlingsmetoder

Upptäckten kan delvis förklara varför många strokepatienter förbättras under de första månaderna efter ett slaganfall. Men fyndet ger också hopp om helt nya behandlingsmetoder för flera typer av hjärnskador.

- Det är det som är spännande. Det här kan öppna upp för en helt ny behandlingsstrategi, säger Olle Lindvall.

- Att kunna reparera hjärnan var science fiction för 25 år sedan. I dag finns det försök med att transplantera celler, det här visar på en annan väg.

Stamcellerna producerar nya nervceller

Genom att med en tunn nylonlina blockera blodtillförseln i ett kärl i försöksråttornas hjärna skapade forskarna en stroke. Processen följdes noggrant med avancerad mikroskopteknik och man fann att stamcellerna i hjärnan började producera nya nervceller – som vandrade till den skadade delen och ersatte de förstörda nervcellerna.

Fyndet ger hopp om att man i framtiden ska kunna behandla hjärnskador. Viktigast just nu är att hitta en metod för att göra processen mera effektiv.

- Det är bara en liten del av de celler som dött som ersätts av nya celler, säger Olle Lindvall.

Vandrar till skadade området

Forskarna vill dessutom få svar på vad som får stamcellerna att börja producera nya nervceller, vad som får dem att vandra till det skadade området och vad som får dem att bli helt rätt typ av nervceller. Dessutom vill man se om nya cellerna fungerar likadant som de som förstörts.

- Det är ett område där det normalt inte finns någon nervcellsnybildning alls, säger Olle Lindvall.

Den svenska upptäckten presenteras i dag på den ansedda tidskriften Nature Medicines nätsida av Andreas Arvidsson, Zaal Kokaia och Olle Lindvall. Det kommer senare att tryckas i septembernumret.

Fakta/ Stroke

Mattias Lundell